Sökning: "Fredrik Ermin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Ermin.

  1. 1. Kost och prestation : en ekvation

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

    Författare :Jesper Claesson; Fredrik Ermin; [2004]
    Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Arbetsmiljö;

    Sammanfattning : Vi har valt att skriva om kost och dess betydelse för fysiska och psykiska prestationer. Vår framtid som polis kommer att ställa höga krav på fysisk hälsa och förmågan att hålla skärpan under längre tid. Kosten har en stor betydelse för att uppnå detta och vi tror att det finns ett stort intresse av att gå in djupare på detta ämne. LÄS MER