Sökning: "Fredrik Fransson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Fredrik Fransson.

 1. 1. Redovisning av kreditförluster enligt IFRS 9 i europeiska banker

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Fransson; Fredrik Thorén; [2018-06-14]
  Nyckelord :Redovisning; IFRS 9;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Digital lösning för fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Ida Ekholm; Fredrik Fransson; [2018]
  Nyckelord :Smartphone application; walking trails; points of interests; movement; hiking.; Mobilapplikation; Vandringsleder; Intressepunkter; Rörelse; Vandring.;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this Bachelor thesis has been to find a way to increase physical activity through the digitization of hiking trails. With information on interesting places around the hiking trail, we hope that this will enable people to get out on the hiking trails. LÄS MER

 3. 3. En bekrivning av livskvalitet hos personer med pacemaker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Richard Gillström; Anna Wibergh; Fredrik Fransson; [2017]
  Nyckelord :Pacemaker; livskvalitet; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: I Sverige har cirka 55000 personer pacemaker. Att denna teknik förlänger deras liv är sedan länge känt. För sjuksköterskan är det av intresse att ta del av hur en pacemaker påverkar livskvaliteten för att kunna skapa verktyg för att bemöta denna patientgrupp. LÄS MER

 4. 4. Smarta sensorer i bilindustrin : En undersökning av två sensorlösningar för växelspakar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Fredrik Carlsson; Fransson Alexander; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Non-financial risk assesment in mergers, acquistions and investments. Identifying sources of business risk in the ICT industry

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Allenström; Fredrik Njurell; [2010-04-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The number of company mergers and acquisition activities has increased dramatically the lasttwo decades. The reasons for conducting these activities are many and the uncertainties of theirresults are high. LÄS MER