Sökning: "Fredrik Gard"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Gard.

  1. 1. Invallningsbränder - underlag för dimensionering av brandskyddet - Med tillhörande experimentdata på värmestrålning mot brandslang

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

    Författare :Mikael Gard; Fredrik Levinsson; [2006]
    Nyckelord :Invallning; cistern; värmestrålning; brandslang; påföringshastighet; sektionerad invallning; skumvätska; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : This graduation project examines how pool fires in dike areas effect surrounding tanks containing liquid hydrocarbons, as well as other equipment in an oil refinery. The purpose of the report is to investigate a certain tank area at Preemraff Lysekil and give some suggestions to reduce the consequences of a dike pool fire. LÄS MER