Sökning: "Fredrik Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Fredrik Hansson.

 1. 1. Att arbeta kompenserande inom ämnet idrott och hälsa gentemot elever inom Autismspektrumtillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Truls Brorsson; Fredrik Hansson; [2020]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; AST; Flexibilitet; Fysisk aktivitet; Förutsägbarhet; Idrott och hälsa; Likvärdighet;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten redogör för hur autismspektrumtillståndets (AST) egenskaper kan uttrycka sig i skolan samt hur i sin profession idrottslärare kan arbeta kompenserande för dessa. Skolans syfte är att ge en så likvärdig utbildning som möjligt, vilket kräver en förståelse och ibland en pedagogisk planering utifrån individens egenskaper. LÄS MER

 2. 2. TID INOM DEN ORGANISATORISKA MILJÖN - En fallstudie om olika aktörers tidsperspektiv och dess påverkan på organiseringen av en projektetableringsprocess

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Fredrik Hansson; [2019-08-23]
  Nyckelord :Tid; Tidsperspektiv; Organisering; Offentlig sektor; Sjukvård; Social konstruktion;

  Sammanfattning : Syfte:Att med utgångspunkt i fallet PLUS, studera hur tid och olika aktörers tidsperspektiv påverkar organiseringen av en projektetableringsprocess.Teori:Analys av det studerade fallet sker med utgångspunkt i en kvalitativ förståelse av tid som en social konstruktion.Metod:Fallstudie med utgångspunkt i semistrukturerade djupintervjuer. LÄS MER

 3. 3. Hur sov du i natt? : En litteraturöversikt ur patientens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Marie-Therese Hansson; Fredrik Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Sömn; patient; perspektiv; sjukhus; faktorer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är ett av våra mest grundläggande behov. Mindre än 6 timmar sömn per dygn kanleda till inflammation, hjärt-och kärlsjukdomar, cancer och depression. För att kunna somna krävs blandannat en ljus och ljudnivå som är acceptabel för patienten. LÄS MER

 4. 4. Time Series Forecasting of House Prices: An evaluation of a Support Vector Machine and a Recurrent Neural Network with LSTM cells

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Jako Rostami; Fredrik Hansson; [2019]
  Nyckelord :machine learning; cross-validation; seasonality; sliding window; sequential model; supervised learning;

  Sammanfattning : In this thesis, we examine the performance of different forecasting methods. We use dataof monthly house prices from the larger Stockholm area and the municipality of Uppsalabetween 2005 and early 2019 as the time series to be forecast. LÄS MER

 5. 5. Effects on Scots pine (Pinus sylvestris) and Norway spruce (Picea abies) in the sapling stage from ungulate browsing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Markus Velin; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Ecosystem services from forestry are highly valuable and may be limited by ungulate browsing. Thus, I investigated the impact and seasonality of browsing on Scots pine (Pinus sylvestris) and Norway spruce (Picea abies) using seasonal exclosures. LÄS MER