Sökning: "Fredrik Hasselplan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Hasselplan.

  1. 1. Ontologi/taxonomi för att stödja integration mellan KBE-applikationer

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Fredrik Hasselplan; [2002]
    Nyckelord :Systemutveckling; produktutveckling; ontologi; taxonomi; begreppsmodellering;

    Sammanfattning : Som nämns i titeln till examensarbetet är målet att integrera olika knowledge-based engineering (KBE) -applikationer till ett nytt IT-stöd. Med mål i examensarbetets kontext avses att skapa en begreppsmodell genom att tillämpa ontologi och taxonomi som en teknik i en begreppsmodellering. På detta sätt kan ett gemensamt vokabulär skapas. LÄS MER