Sökning: "Fredrik Hein"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fredrik Hein.

 1. 1. Exploring the Potential for using Artificial Intelligence Techniques in Police Report Analysis: A Design Research Approach

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Amadeus Hein; Fredrik Bengtsson; [2011-10-11]
  Nyckelord :data analysis; volume; complexity; data mining; artificial intelligence; neural networks; criminology;

  Sammanfattning : Data volume and complexity is increasing as technology advances. Therefore,manual data analysis suffers from increased time spent on analysis and anincreased risk of errors. Previous research suggest artificial intelligence as apotential aid to these issues, and to explore these challenges this paper takes a designresearch approach. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie av missbrukarens vardag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Fredrik Hein; Katja Glaas; [2007]
  Nyckelord :Social omsorgsvetenskap;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en induktiv kvalitativ studie som baseras på sex intervjuer med personer som har egen erfarenhet av livet med missbruksproblematik. Intervjuerna har genomförts med en intervjuguide som ram för att hålla frågorna så öppna som möjligt. Intervjumaterialet har bearbetats genom tematisk analys. LÄS MER