Sökning: "Fredrik Hellstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Hellstrand.

  1. 1. Lojalitetsprogram inom dagligvaruhandeln : Kundens upplevelse av dagligvaruhandelns lojalitetsprogram i förhållande till kundnöjdhet och kundlojalitet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Björn Mantére; Fredrik Hellstrand; [2017]
    Nyckelord :Lojalitetsprogram; kundnöjdhet; kundlojalitet; lojalitet;

    Sammanfattning : Lojalitetsprogram är idag både välkänt och välanvänt bland dagligvaruhandelns konsumenter. Ett tydligt mönster inom dagligvaruhandelns lojalitetsprogram är att de är skapade för att uppmuntra kunden till att göra upprepade köp. LÄS MER