Sökning: "Fredrik Hesselgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Hesselgren.

  1. 1. Mer kött på benen : En studie i vad som påverkar vid konsumenters val av kött i butik

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

    Författare :Fredrik Hesselgren; Helena Zebergs; [2013]
    Nyckelord :Kött; Beslutsprocessen; Värde; Pris; Varumärken; Perception; Ursprung; Spårning;

    Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka och analysera olika faktorer som påverkar konsumenten i dennes köpval av köttprodukter. Ämnet är högst intressant då vi idag konsumerar allt mera kött samt att det råder ett stort tvivel kring produkten. Uppsatsen har ett deduktivt angreppsätt och är utförd genom en kvantitativ undersökningsmetod. LÄS MER