Sökning: "Fredrik Himmelmann"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Himmelmann.

  1. 1. CSR-disclosures in the banking industry - A dive into the Swedish development

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Hugo Fredriksson; Fredrik Himmelmann; [2020-07-06]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER