Sökning: "Fredrik Hjort"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fredrik Hjort.

 1. 1. Läsutvecklingsmodeller- pedagogers medvetenhet och motiv för val

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Fredrik Hjort; Elin Persson; [2010]
  Nyckelord :läsutvecklingsmodell; barn; medvetenhet; pedagoger;

  Sammanfattning : Vi vill granska vilka modeller som pedagogerna använder sig av i sin undervisning och vad som avgör vilka eller vilken modell som den enskilda pedagogen skall arbeta med. Vi vill också undersöka om pedagogerna vet vilka teorier som metoden de använder sig av baseras på. Enkätundersökningen är en kvantitativ undersökningsmetod. LÄS MER

 2. 2. EVALUATING STRATEGIC VALUE IN INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT PROJECTSA case study at SKF

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Karl Rehnberg; Fredrik Hjort; [2003]
  Nyckelord :Strategic value; soft benefits; Portfolio Management; PENG;

  Sammanfattning : On an ever more globalised market with larger and larger enterprises the competition is getting harder all the time. As a result of this IT departments are forced to become more aligned with business. When treated as any other line of business focus is changing from cost to return and this rises new demands on the methods used for managing IS/IT. LÄS MER