Sökning: "Fredrik Holmberg"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Fredrik Holmberg.

 1. 1. Humankapital – balansräkningens osynliga tillgång;Resultat från en innehållsanalys av åtta IT-konsultföretag

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Jonas Holm; Fredrik Holmberg; Anton Ericsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Analys och förslag till förbättringar av Lärarförbundets målgruppsanpassade kommunikation : En fallstudie av Lärarförbundets kommunikation till medlemsgruppen skolledare

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Fredrik Holmberg Sörbacken; [2018]
  Nyckelord :Ideella organisationer; Implementering; Infrastruktur; Kommunikation; Knowledge Management; Målgrupper; Segmentering; Segmenteringsprocess;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of my study is to contribute to more knowledge about barriers to effective segmentation and how to diagnose and treat these barriers. I have done a case study of Lärarförbundets communication to one of their target groups, headmasters. To obtain a broad understanding I have interviewed both employees and members. LÄS MER

 3. 3. Adaptive Protection Scheme for Microgrid

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Forsell; Wilhelm Holmberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The environmental issues receive more attention by the day, which results in a greater interest in renewable energy sources and ways of making the delivery and usage of energy more efficient. One solution that has emerged is microgrids, selfsufficient electrical grids containing renewable energy sources and loads. LÄS MER

 4. 4. 3D-Kopiering : Registrering och meshning av punktmoln för utskrift

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Hampus Dunström; Olof Holmberg; Gustav Jannering; Michael Karlsson; Martin Lundberg; Hannes Tuhkala; Fredrik Wallström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tekniken för att kunna skriva ut 3D-objekt har funnits i många år men först på 2010-talet har 3D-skrivare blivit tillgängliga även för vanliga konsumenter. Det finns dock ett problem: för att kunna använda en 3D-skrivare måste man antingen kunna CAD-mjukvara eller förlita sig på andra människors 3D-modeller. LÄS MER

 5. 5. Tillämpning av laborativt material : En analys av tidigare forskning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Gresa Shulemaja; Fredrik Holmberg; [2016]
  Nyckelord :Fysiskt material; grundskolan; lärande; laborativ matematik; virtuellt material;

  Sammanfattning : I de senaste internationella rapporterna, PISA och TIMSS, sjunker svenska elevers resultat i matematik. De försämrade resultaten visar att någon förändring i undervisningen måste ske. Under de senaste åren har laborativ matematik uppmärksammats. LÄS MER