Sökning: "Fredrik Horn"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Fredrik Horn.

 1. 1. Manager Motivation and Organizational Change A case study of how manager motivation is fostered in a company and impacted by an organizational change effort

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Walldén; Fredrik Horn; [2021-02-24]
  Nyckelord :Motivation; Manager Motivation; Organizational Change Process; Self- Determination Theory; Expectancy Theory; Motivational Psychology.;

  Sammanfattning : Organizations are a fundamental part of today's society, playing an important part in people'severyday lives as well as in economic development. The key to running a successfulorganization in today’s complex business environment is to constantly develop andcontinuously motivate one’s workforce. LÄS MER

 2. 2. Restvatten på tapp

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Fredrik Horn; [2019]
  Nyckelord :produktdesign; hållbar utveckling; användarcentreraddesign; design för ett hållbart beteende; vattenåteranvändning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att identifiera var i det personliga köket som slösaktigt beteende sker och att designa en produkt som gör det lätt för användaren att agera på ett mindre slösaktigt sätt. Genomgående i arbetet var det två områden inom design som var i fokus, Design för Hållbart Beteende (DfSB) och Användarcentreraddesign (ACD). LÄS MER

 3. 3. Employee social media actions, a potential brand destroyer? : A quantitative study regarding how employee's actions on social media influence brand attitude.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Fredrik Billberg; Johan Horn; Simon Liljedahl; [2018]
  Nyckelord :Brand attitude; employee actions; social media;

  Sammanfattning : The communication means used by marketers has fundamentally changed with the rise of social media, however social media has also created a landscape that is hard for the companies to manage. What the employees says on these medias could influence the brand and therefore, companies have formulated guidelines for social media in order to minimize the risk of damaging the brand. LÄS MER

 4. 4. Framtidens Ljudsystem : Utveckling av ett trådlöst och akustiskt unikt högtalarsystem med interaktivt styrcenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Victor Strandgren; Fredrik Johansson; [2009]
  Nyckelord :Högtalare Ljudsystem Stereo;

  Sammanfattning : Den här rapporten redovisar arbetet bakom en utveckling och framtagning av aktiva, trådlösa hifi-högtalare, där teorier om unika akustiska fenomen testas och bekräftas.  Högtalarna är tänkta att användas som utställningsobjekt och designkoncept. Även ett tillhörande styrsystem har utvecklats. LÄS MER