Sökning: "Fredrik Ilberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Ilberg.

  1. 1. Den tysta berättelsen : Om sociala symbolhandlingar och narrativ ambivalens i Dan Anderssons Chi-mo-ka-ma

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

    Författare :Fredrik Ilberg; [2013]
    Nyckelord :Ideologem; social symbolhandling; Dan Andersson; Chi-mo-ka-ma;

    Sammanfattning : I uppsaten analyseras skrävlets narrativa och ideologiska implikationer i enlighet med det Jameson kallar social symbolhandling i Dan Anderssons Amerika-skildring Chi-mo-ka-ma från 1920. Här noteras textens antitetiska relation till den billiga läsning som den vanligtvis vänsterradikale Andersson beskrev boken som i brev till Bonniers, liksom till populära eller reifierade genremarkörer och den ideologi som denna konsumtionskultur är ett uttryck för. LÄS MER