Sökning: "Fredrik Iselius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Iselius.

  1. 1. Analysera stora mängder video och bildmaterial

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

    Författare :George Yildiz; Fredrik Iselius; Patrik Lundgren; Henrik Persson; Daniel Persson Proos; Pär Sörliden; Kristian Nilsson; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER