Sökning: "Fredrik Jacobsen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fredrik Jacobsen.

 1. 1. Vem får synas på skolans Facebook? : En fallstudie om Molkoms Folkhögskola på Facebook

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Fredrik Jacobsen; Maria Palmestål; [2018]
  Nyckelord :facebook; groups; public relations; school; storytelling; students; facebook; grupper; public relations; skola; storytelling; studenter;

  Sammanfattning : Sociala medier är i dagens samhälle en stor del av människors vardag och många företag och organisationer, där skolor ingår, ser detta som en möjlighet att kommunicera med sina publiker. Syftet med denna uppsats är att undersöka en skolas kommunikation i det sociala mediet Facebook för att besvara den övergripande frågeställningen “Vilka studentgrupper får synas i kommunikationen på en skolas Facebook-sida, hur berättar skolan om dessa och vilka är de möjliga följderna för skolan som organisation?”. LÄS MER

 2. 2. CRITICAL FACTORS FOR CSV IMPLEMENTATION

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Lundin; Stephanie Schramm Davholt; Emelie Jacobsen; [2016]
  Nyckelord :Creating shared value; CSV implementation; reconceiving products; strategy; sustainability; Social Sciences;

  Sammanfattning : Summary Title: Critical factors for CSV implementation: A case study of reconceiving products within the food industry in Sweden Seminar date: 2016-05-26 Course: FEKN90, Degree Project, Master level in Business Strategy, Business Administration, 30 University Credit Points (30ECTS) Authors: Emelie Jacobsen, Fredrik Lundin & Stephanie Schramm Davholt Supervisor: Matts Kärreman Key words: Creating shared value, CSV implementation, reconceiving products, strategy, sustainability Purpose: The purpose of this thesis is to identify whether there is a difference in critical success factors when implementing CSV compared to a general strategy implementation. A chronological perspective as well as a ranking of importance of critical factors will also be investigated to form a comprehensive framework of the CSV implementation process. LÄS MER