Sökning: "Fredrik Jeppsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Fredrik Jeppsson.

 1. 1. Förintelsen, ett mångfacetterat undervisningsområde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Jeppsson; [2019]
  Nyckelord :Förintelsen; Historiemedvetande; syfte; Urval; Undervisningsmetod; Bekräftande förhållningssätt; Omprövande förhållningssätt;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag valt att undersöka hur arbetet om förintelsen tar sig uttryck genom att intervjua historielärare i årskurserna 7–9. Genom att fokusera på vilket syfte historielärare har med att undervisa om förintelsen för att sedan se hur detta påverkar lärarnas urval av historiskt stoff samt deras undervisningsmetod har jag försökt skapa mig en förståelse för detta. LÄS MER

 2. 2. Konfiguration av VPN med Netconf/Yang och Python

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Fredrik Jeppsson; [2017]
  Nyckelord :Netconf; Yang; Python; Ncclient; VPN; L3VPN;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar en fiktiv internetleverantör som vill undersöka om protokollet Netconf kan användas för konfiguration av VPN-tjänster. Netconf används tillsammans med datamodelleringsspråket Yang som beskriver vad som kan konfigureras på en viss nätverksenhet. LÄS MER

 3. 3. A Process and Enterprise Maturity Model (PEMM) Analysis of the Hampered Big Pharma Drug Discovery Process

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Andreas Persson; Fredrik Jeppsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The big pharma drug discovery process is currently hampered by long lead times, high costs, and fre-quent failures. On the other hand the general view is that many small pharmaceutical and biotech com-panies are more successful in terms of preclinical drug project transitions, and many small companies and/or their projects are bought by big pharma. LÄS MER

 4. 4. Extended meaning by symbolism in Julia Otsuka's novel When the Emperor was divine

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Fredrik Jeppsson; [2014]
  Nyckelord :symbolism; Otsuka; World War II; personal symbols; universal symbols;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Complexity Leadership : En analys av ledarskap och dynamiska nätverk

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Conny Larsson; Fredrik Bladh; Anders Jeppsson; [2014]
  Nyckelord :Förändringshantering; ledarskap; informell samverkan; complexity leadership; complex adaptive system;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att förklara hur chefer agerar vid ledningsdrivna och vid spontant uppkomna förändringsinitiativ i en organisatorisk miljö där det finns informella nätverk av specialiserade kompetenser. Arbetet kombinerar en kvalitativ ansats för att utforska och beskriva chefers ledarskapsmetoder genom djupintervjuer med en kvantitativ undersökning i enkätform riktat mot chefer och även mot deras medarbetare med specialistkompetens. LÄS MER