Sökning: "Fredrik Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Fredrik Jonsson.

 1. 1. Klimatpåverkan – en jämförelse mellan stagade och ostagade pelare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Fredrik Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Life cycle analysis; GWP; glulam; steel; hall building; Livscykelanalys; GWP; limträ; stål; hallbyggnad;

  Sammanfattning : Klimatförändringar till följd av ökade utsläpp av växthusgaser är en av dom största utmaningarna som dagens samhälle står inför. Byggsektorn står för en betydande del av alla utsläpp och dessa behöver minska för att skapa ett hållbart samhälle. LÄS MER

 2. 2. Utilization of waste heat from hydrogen production : A case study on the Botnia Link H2 Project in Luleå, Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Andrea Miljanovic; Fredrik Jonsson; [2022]
  Nyckelord :PEM electrolyzer; alkaline electrolyzer; waste heat; district heating; LCOH;

  Sammanfattning : The global hydrogen demand is steadily increasing, and one way of accelerating the green hydrogen supply is to stimulate the green hydrogen economy. Utilization of waste heat from hydrogen production can increase the profitability of produced green hydrogen. LÄS MER

 3. 3. AI-assisterad spårning av flygande objekt och distansberäkning inom kastgrenar

  M1-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Fredrik Jonsson; Jesper Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Object detection; object tracking; computer-vision; shot-put; artificial intelligence; Objektdetektering; objektspårning; datorseende; kulstötning; artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts under tio veckor på uppdrag av företaget BitSim NOW. Den manuella metod som idag används för mätning av stötar inom kulstötning kan utgöra en risk för felaktiga resultat och personskador. LÄS MER

 4. 4. Undersöknings- och upplysningspliktens svårdefinierade gräns:Ansvarsfördelningen mellan köpare och säljare av fast egendom.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrik Jonsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Felkorrigerande koder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Klara Carlström; Fredrik Davidsson; Victor Jonsson; Ahmed Mohamadi; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att skydda ett meddelande från fel som kan uppstå under en överföringsprocess är något som måste göras vid all möjlig data- och informationskommunikation. ReedSolomon-koder är en klass av felkorrigerande koder som gör just detta. LÄS MER