Sökning: "Fredrik Juhlin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Fredrik Juhlin.

 1. 1. Effektivisering av dataflödet mellan anläggningsmodell och maskinstyrning - En översikt av flödet från konsult till entreprenör

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Lena Ekmark Juhlin; Fredrik Nystedt; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Standardization of packages at Duni AB - A process to maintain a limitation of packages and increase the filling rate.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Fredrik Juhlin; Albin Karlsson; [2007]
  Nyckelord :duni; packaging; filling rate; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Duni AB is a leading provider of premium solutions and products, e.g. napkins, plates, table covers, candles and food solutions. The company has recently made major organizational changes, i. LÄS MER

 3. 3. Vilken autonomi har amerikanska dotterbolag i Sverige? : En fallstudie av ett amerikanskt dotterbolags Human Resource Management.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl-Henrik Elenström; Fredrik Juhlin; [2007]
  Nyckelord :Autonomi; dotterbolag; human resource management.;

  Sammanfattning : Många multinationella företag (MNC) ställs inför problemet hur de skall kunna implementera sina strategier i alla sina dotterbolag då det kan finnas både stora kulturella och legala skillnader mellan olika länder. Ett område som detta märks tydligt på är human resource management (HRM) då företaget måste anpassa sig till både den lokala arbetsmarknadens regler och lagar samt MNC:ts övergripande strategi. LÄS MER

 4. 4. Inköps- och lageroptimering - en studie på Bona Kemi AB

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Fredrik Juhlin; Mikael Serler; [2006]
  Nyckelord :Purchasing; Stock-optimization; Order quantity; SWOT analyze; Safety Stock; Wilson Formula; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bona Kemi AB är ett globalt kemiföretag med huvudkontor i Malmö. Bonas huvudprodukter är olika typer av lacker för trägolv. Genom skapandet av främst vattenburna lacker har företaget kunnat expandera och bli marknadsledande med försäljning i 50 länder. LÄS MER