Sökning: "Fredrik Lager"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Fredrik Lager.

 1. 1. Brandteknisk riskvärdering av Galleria Gränden

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Daniel Carlström; Lorentz Brännström; Fredrik Andersson; Victor Engvall; [2018]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; BTR; Grovriskanalys; Galleria; Fire Dynamics Simulator; FDS; PyroSim; CFD; Pathfinder; DETACT-T2; Känslighetsanalys; GGG; Utrymningssimulering; Kritiska förhållanden; Utrymning; Brandscenario; Brandsimulering; Personsäkerhet; Fire safety evaluation; Fire risk assessment; Shopping mall; Sensitivity Analysis; Evacuation simulation; Critical conditions; Untenable conditions; Evacuation; Fire scenario; Fire Simulation; Human safety; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Följande rapport har gjorts i utbildningssyfte i kursen Brandteknisk Riskvärdering på brandingenjörsprogrammet på Lunds Tekniska högskola. Rapporten är en brandteknisk riskvärdering med personsäkerhet i fokus över objektet Galleria Gränden i Linköping som är en välbesökt galleria i centrala Linköping med upp till tusentals besökare varje dag. LÄS MER

 2. 2. Metodundersökning : utvärdering av borrhålskartering avseende kalksten för industriella ändamål, File Hajdarbrottet, Slite, Gotland

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Fredrik Nylén; [2017]
  Nyckelord :kemi; geofysiska mätningar; kartering; metodik; Gotland; Slite; File Hajdar; kaxprover; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Abstract: On the north–eastern part of Gotland, in Slite, a mapping method has been tested in the Silurian bed-rock. The aim of the study was to develop a new mapping method adapted for industrial purposes on behalf of Ce-menta AB. The developed method is based on chemical analyses of drill cuttings and geophysical surveys. LÄS MER

 3. 3. En Jämförelse Av Det Aktiva Arbetet Med Att Minska Kapitalbindningen I Rörelsekapitalet Mellan Svenska Företag I Mediebranschen, Skogsbranschen Samt Tillverkningsbranschen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jonas Johansson; Fredrik Jakobsen; [2017]
  Nyckelord :Kapitalbindning; kassaflöde; rörelsekapital;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Företag kan få flera positiva effekter av att aktivt arbeta med att minska kapitalbindningen i rörelsekapitalet. Företagen har dock olika möjligheter beroende på vilken bransch de arbetar inom. Kapitalbindningen kan minskas beroende på vilken bransch företaget verkar inom samt vilka val som företaget gör. LÄS MER

 4. 4. Prestationsmätningssystem i ett sammanslaget fastighetsbolag : – En fallstudie på Fastighetsbolaget

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lager Viktor; Andersson Gabriel; [2017]
  Nyckelord :Performance measurement systems; mergers; financial management; prototyping; strategy; performance measurement; culture; use; real estate companies; Prestationsmätningssystem; sammanslagningar; ekonomistyrning; prototyping; strategi; prestationsmätning; kultur; användning; fastighetsbolag.;

  Sammanfattning : Examensarbete, Controllerfördjupningen, Civilekonomprogrammet, 30 hp, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Växjö, Kurskod: 4FE18E, VT 2017. Titel: Prestationsmätningssystem i ett sammanslaget fastighetsbolag – En fallstudie på Fastighetsbolaget. LÄS MER

 5. 5. Ledtidsreduktion från ämnesmaterial till monterad värmeväxlare

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Anders Eklind; Jacob Johnsson; [2016]
  Nyckelord :Ledtidsreduktion; Lean; Six Sigma; DMAIC; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Ledtidsreduktion från ämnesmaterial till monterad värmeväxlare Författare: Anders Eklind & Jacob Johnsson Handledare: Jan‐Eric Ståhl, Professor vid Industriell produktion, Lunds tekniska högskola, Fredrik Schultheiss, Doktor vid Industriell produktion, Lunds Tekniska Högskola. Bakgrund: Orderingången för värmeväxlare ur kylsortimentet minskar idag med 15‐25 procent för varje extra veckas leveranstid över målbilden på 4 veckor. LÄS MER