Sökning: "Fredrik Lager"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Fredrik Lager.

 1. 1. Robot Collaboration Techniques in Automated Warehouses

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lisa Vällfors; Fredrik Hernqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As e-commerce grows, the need for efficient warehouses increase. One way of increasing warehouse efficiency is using item picking robots that collect all the items for the orders. This study expands on a study by Pinkam etal, which compares two different heuristics for the order picking strategies of these robots. LÄS MER

 2. 2. Framtagning av testmetod för värmeledningspåverkan av formsprutningsverktygens ytbeläggning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Julia Holmgren; Fredrik Christensen; [2019]
  Nyckelord :Surface coating; Injection molding; test method;

  Sammanfattning : Sedan 1951 har Tetra Pak tillverkat livsmedelsförpackningar, formsprutningsverktyg och fyll-ningsmaskinerna för livsmedelsförpackningar. En del livsmedelsförpackningar som t.ex. gräddeoch yoghurt kan ha en formsprutad topp av plast. LÄS MER

 3. 3. Brandteknisk riskvärdering av Galleria Gränden

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Daniel Carlström; Lorentz Brännström; Fredrik Andersson; Victor Engvall; [2018]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; BTR; Grovriskanalys; Galleria; Fire Dynamics Simulator; FDS; PyroSim; CFD; Pathfinder; DETACT-T2; Känslighetsanalys; GGG; Utrymningssimulering; Kritiska förhållanden; Utrymning; Brandscenario; Brandsimulering; Personsäkerhet; Fire safety evaluation; Fire risk assessment; Shopping mall; Sensitivity Analysis; Evacuation simulation; Critical conditions; Untenable conditions; Evacuation; Fire scenario; Fire Simulation; Human safety; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Följande rapport har gjorts i utbildningssyfte i kursen Brandteknisk Riskvärdering på brandingenjörsprogrammet på Lunds Tekniska högskola. Rapporten är en brandteknisk riskvärdering med personsäkerhet i fokus över objektet Galleria Gränden i Linköping som är en välbesökt galleria i centrala Linköping med upp till tusentals besökare varje dag. LÄS MER

 4. 4. Metodundersökning : utvärdering av borrhålskartering avseende kalksten för industriella ändamål, File Hajdarbrottet, Slite, Gotland

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Fredrik Nylén; [2017]
  Nyckelord :kemi; geofysiska mätningar; kartering; metodik; Gotland; Slite; File Hajdar; kaxprover; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Abstract: On the north–eastern part of Gotland, in Slite, a mapping method has been tested in the Silurian bed-rock. The aim of the study was to develop a new mapping method adapted for industrial purposes on behalf of Ce-menta AB. The developed method is based on chemical analyses of drill cuttings and geophysical surveys. LÄS MER

 5. 5. En Jämförelse Av Det Aktiva Arbetet Med Att Minska Kapitalbindningen I Rörelsekapitalet Mellan Svenska Företag I Mediebranschen, Skogsbranschen Samt Tillverkningsbranschen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jonas Johansson; Fredrik Jakobsen; [2017]
  Nyckelord :Kapitalbindning; kassaflöde; rörelsekapital;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Företag kan få flera positiva effekter av att aktivt arbeta med att minska kapitalbindningen i rörelsekapitalet. Företagen har dock olika möjligheter beroende på vilken bransch de arbetar inom. Kapitalbindningen kan minskas beroende på vilken bransch företaget verkar inom samt vilka val som företaget gör. LÄS MER