Sökning: "Fredrik Leopold"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fredrik Leopold.

 1. 1. Skaderegistrering inom ett juniorishockeylag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Fredrik Leopold; [2015]
  Nyckelord :acute injuries; illness; overload injuries; questionnaire; sport; akuta skador; enkät; idrott; sjukdomar; överbelstningsskador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet barn och ungdomar som deltar i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter ökar. Det ses också en ökning av intensiv träning i yngre åldrar. Detta kan leda till att barn och ungdomar utsätter sig själva för ökad risk för akuta skador och överbelastningsskador. LÄS MER

 2. 2. Svenska kolonisatörer i Kongo. En analys av tre svenska kongofarares berättelser från sin tid i Kongo 1883-1886.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Fredrik Sikrot; [2011]
  Nyckelord :Kongo; kolonialtid; kolonisatör; kolonisation; civilvisering; den Andre; Leopold II; Sveriges kolonialhistoria; kulturkrock; kulturmöten; 1880-talet; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER