Sökning: "Fredrik Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Fredrik Lindberg.

 1. 1. Kampen för tillräcklighet : En fallstudie om situationen bakom kulisserna på Livgardet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Fredrik Wallin; Fredrik Lindberg; [2018]
  Nyckelord :grounded theory; Försvarsmakten; organisation; medarbetarskap; motivation; ledarskap; militär profession; grundad teori;

  Sammanfattning : Försvarsmakten har sedan år 2000 varit en organisation under konstant förändring. Till förmån för krigsförbanden har depåorganisationen reducerats personellt under denna förändring. Officerare i depåorganisationen har trots detta fortsättningsvis viktiga uppgifter att lösa för att Försvarsmaktens verksamhet skall fungera. LÄS MER

 2. 2. EN IDÉS RESA I EN STATLIG MYNDIGHET - Om implementering av ett centralt avtal tecknat mellan arbetsmarknadens parter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Fredrik Jarhäll; [2017-08-28]
  Nyckelord :avtal; implementering; omställning; organisation; parter; översättning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att se hur implementeringen av ett lokalt omställningsavtalupplevs i en statlig verksamhet utifrån de riktlinjer som de centrala parternamålat upp i avtalet om lokala omställningsmedel. Detta för att se hur avtaletimplementeras i den specifika organisationen och om det förekommereventuella hinder och möjligheter i implementeringsprocessen samt hur dettakan förstås och förklaras. LÄS MER

 3. 3. Det behövs inte så mycket för att få till det lill : En studie om fritidshemspersonalens uppdrag i förhållande till fritidshemmets kapitel i Lgr 11 rev. 2016.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Emil Wikbourn; Fredrik Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Fritidshem; läroplan; styrdokument; fritidshemspersonals uppdrag; läroplansteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidshemspersonal beskriver sitt uppdrag i förhållande till fritidshemmets kapitel i läroplanen Lgr 11 rev. 2016. LÄS MER

 4. 4. Rullmotståndsmätare för solida hjul : Konceptuell framtagning av en prototyp för mätning av rullmotstånd hos solida hjul med huvudfokus på rullskidhjul

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Anna Kasselstrand; Fredrik Lindström; Christian Adolfsson; Jakob Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Maskinteknik; maskinkonstruktion; produktutveckling; konceptframtagning; rullmotstånd; rullskidor;

  Sammanfattning : Sporten rullskidåkning har vuxit från att tidigare bara ha varit ett sommarkomplement för längdskidåkning till att idag vara en helt egen disciplin med både världscupstävlingar och världsmästerskap. Trots detta finns idag ingen standard för att mäta och klassificera rullmotståndet i rullskidhjul. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans vårdande på akutmottagningen – ur ett patientperspektiv : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Fredrik Andersson; Lindberg Christina; [2016]
  Nyckelord :Care; emergency service; nurse; patient satisfaction; Akutmottagning; patienttillfredsställelse; sjuksköterska; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningen har en hög patienttillströmning och detta leder till att patienter med lågt prioriterade skador och sjukdomar/tillstånd får ökade väntetider. Den sekretess som råder inom hälso- och sjukvården förhindrar sjuksköterskan från att ge information angående varför andra patienter prioriteras före dem. LÄS MER