Sökning: "Fredrik Lindblom"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Fredrik Lindblom.

 1. 1. Vem talar för den som säljer sin kropp? - En kvantitativ studie om gestaltningen av prostitution i svensk press

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Fredrik Lindblom; Sean O´Brien; [2020-02-13]
  Nyckelord :Kvantitativ innehållsanalys; prostitution; sexarbetare; Entman; gestaltning.; quantitative content analysis; prostitution; sexworkers; Entman; framing.;

  Sammanfattning : This is a study of how prostitution is portrayed in Swedish mainstream media. More specifically, a quantitative content analysis for the purpose of answering the question of who and what is given the space to define prostitution in four of the biggest newspapers in sweden. LÄS MER

 2. 2. Hur föräldrar upplever delaktighet i vården, när deras barn vårdas på barnintensivvårdsavdelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Folkhälsovetenskap; Uppsala universitet/Folkhälsovetenskap

  Författare :Fredrik Hultin; Christian Lindblom; [2019]
  Nyckelord :Förälder; barn; delaktighet; barnintensivvårdsavdelning; familjefokuserad vård;

  Sammanfattning : Tidenpå barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) kan vara en traumatiserande tid för bådebarnet och dess föräldrar. Föräldrarna kan må bättre genom att delta i vårdenav barnet. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av frivillig revision : En kvalitativ studie om hur revision påverkarmindre aktiebolags kreditvärdighet ur ettkreditgivarperspektiv

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Fredrik Lindblom; Sabina Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :voluntary audit; creditworthiness; small limited companies; revisionsplikt; kreditvärdighet; mindre aktiebolag;

  Sammanfattning : Sedan år 2010 är det är frivilligt för mindre aktiebolag att upprätta revision, vilket har medfört att en majoritet av alla aktiebolag i Sverige har valt att inte upprätta revision för att bland annat minska kostnaderna förknippade med revision. Eftersom många aktiebolag finansieras genom lån från institutionella kreditgivare är det således intressant att undersöka vilket alternativ av att revideras eller inte som är mest fördelaktigt ur ett kreditgivarperspektiv. LÄS MER

 4. 4. CONSEQUENCES OF DEVIATIONS BETWEEN SIMULATED AND MEASURED ENERGY USE in retrofitted projects

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign

  Författare :Charles Chu; Fredrik Lindblom; [2017]
  Nyckelord :Energy simulation; Measured energy; Deviation; Parametric study; Life Cycle Cost; Case study; IDA ICE; Miljonprogrammet; Multi-residential buildings; Retrofitting.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : For the next 40 years, a rate of 3% of the European building stock per year needs to be renovated in order to meet the carbon and economic goals set out in the European Economic Recovery Plan. This puts high demands on the accuracy level of energy simulations software for predicting the energy need for retrofitted buildings. LÄS MER

 5. 5. Religiös andlighet och dess betydelse för äldre personers hälsa : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Carl-Fredrik Liljegren; Simon Lindblom; [2017]
  Nyckelord :Känsla av sammanhang; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Tro; Åldrande;

  Sammanfattning : More and more people reach old age, and life expectancy increases worldwide. A significant proportion of these persons are practicing religious spirituality. The aim of this bachelor thesis is to describe the role of religious spirituality in elderly persons perceived health. LÄS MER