Sökning: "Fredrik Linderoth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Linderoth.

  1. 1. Risker för ägare/ställföreträdare : När aktiekapitalet är förbrukat till mer än hälften

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

    Författare :Fredrik Linderoth; Margrét Viðarsdóttir; [2009]
    Nyckelord :kapitalbrist; konkurs; eget kapital; personligt betalningsansvar; obestånd;

    Sammanfattning : I ett aktiebolag har aktieägarna inte något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Eftersom aktieägarna inte har något personligt ansvar för bolagets förpliktelser finns det ett skydd för det egna kapitalet i bolaget. LÄS MER