Sökning: "Fredrik Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Fredrik Lindström.

 1. 1. Attenuation of structure-borne vibrations induced by trains passing railway switches

  Master-uppsats, KTH/Marcus Wallenberg Laboratoriet MWL

  Författare :Fredrik Lindström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study of structure-borne vibrations caused by railway traffic is becoming increasingly relevant along with the expansions of cities, as building projects are forced towards more sensitive areas, e.g closer to railway tracks. With high enough vibration levels, there is a risk for human annoyance inside buildings. LÄS MER

 2. 2. Okonventionell penningpolitik och nettoutdelningar : En kvantitativ studie på amerikanska börsnoterade företag

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :John Eriksson; Fredrik Lindström; [2020]
  Nyckelord :okonventionell penningpolitik; kvantitativa lättnader; nettoutdelningar; aktieåterköp; utdelningar; investeringar; belåning; malinvestments; signaleringshypotesen; fria kassaflödeshypotesen; moral hazard.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ett ägarbytes påverkan på styrning och ledning : En kvalitativ undersökning av ett företag i förändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elias Lindström; Nils-Fredrik Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Agentteori; Corporate Governance; Ekonomistyrning; Ägarbyte; Ägarstruktur;

  Sammanfattning : Corporate Governance är ett väletablerat begrepp inom både akademisk forskning och i företagsvärlden. Tidigare forskning inom området har till stor del varit av kvantitativ natur och denna kvalitativa studie bidrar till en djupare analys av ett företag som nyligen genomgått ett ägarbyte där de gamla och de nya ägarna är av olika ägartyper. LÄS MER

 4. 4. Cloud ERP and its Critical Success Factors in Small Swedish Firms

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Lindström; Henrik Robertsson; [2020]
  Nyckelord :ERP; Cloud ERP; Sweden; Critical success factors; small firms; Swedish firms;

  Sammanfattning : More companies of differing structures and sizes are starting to utilize CERP systems where it contributes to eliminating most physical investments needed for a traditional ERP system. This makes CERP systems more obtainable for small firms compared to traditional ERP systems where fees can be adapted to fit the firm size. LÄS MER

 5. 5. Livsuppehållande åtgärder på bekostnad av den prehospitala sjuksköterskans säkerhet : En intervjustudie om prehospitala sjuksköterskors upplevelse av att ventilera patienter under pågående ambulanstransport

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Fredrik Lindström; Fredrik Hedlund; [2020]
  Nyckelord :Prehospital; Airway management; Ambulance; Transport; Specialist nurse; Prehospital; Luftvägshantering; Ambulans; Transport; Specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom ambulanssjukvården krävs ingen specialistutbildning för att få anställning. Den prehospitala sjuksköterskan förväntas emellertid kunna utföra avancerade sjukvårdsinterventioner som ventilering oavsett tidigare erfarenheter. LÄS MER