Sökning: "Fredrik Ljung"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Fredrik Ljung.

 1. 1. HR-chefer : Hur relateras deras ledarskapsstil till det etiska ledarskapet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Fredrik Ljung; Johannes Lundvold; [2019]
  Nyckelord :HR-manager; Managerial grid; Task- and relation-oriented leadership; Ethical leadership; HR-chef; Managerial grid; Uppgift- och relationsorienterat ledarskapet; Etiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Ethical issues have taken an ever greater place in the social debate over recent years, and it has become increasingly important for today's organizations to follow the public's view of ethical justice. This affects HR-manager to a greater extent than many other managers, as the HR-manager is exposed to ethical problems and situations that involve the entire organization's personal. LÄS MER

 2. 2. Secure Handling of Electronic Health Records for Telemedicine Applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Ljung; [2018]
  Nyckelord :Electronic Health Records; Telemedicine; Security; Event-B;

  Sammanfattning : Medical record systems are used whenever caregiving is practiced. The medical records serve an important role in establishing patient safety. It is not possible to prevent honest-but-curious doctors from accessing records since it is legally required to allow doctors to access health records for emergency cases. LÄS MER

 3. 3. Relationsarbete för småföretag : En undersökning i relationsarbete för småföretag inom sällanköpshandeln

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Andreas Ljung; Fredrik Thaysen; [2018]
  Nyckelord :Relationsmarknadsföring; Kundrelationer; Kundlojalitet; Service; Sällanköpshandel; Småföretag;

  Sammanfattning : Hur företag arbetar för att särskilja sin verksamhet från sina konkurrenter är ett högst relevant ämne, då dagens handel är extremt konkurrensutsatt från både fysiska butiker samt den ökade e-handeln. Den traditionella marknadsföringen som mestadels syftade mot att locka nya kunder, har till viss del bytts ut mot en mer relationsinriktad marknadsföring som ämnar att behålla och värna om sina befintliga kunder. LÄS MER

 4. 4. How malicious bots interact with an online contest with gamification : A study in methods for identifying and protecting against bots

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Fredrik Ljung; Oscar Arnflo; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Setting up online contests with gamification is an effective marketing method, but which brings security complications. By having rewards with high value, cheaters are attracted to participate with the use of malicious bots. LÄS MER

 5. 5. Intern eller extern organisering av IT : En studie om varför SME väljer att organisera sina IT-funktioner internt eller externt.

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Fredrik Carlsson; Ljung Mathias; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER