Sökning: "Fredrik Ljunggren"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Fredrik Ljunggren.

 1. 1. Algorithm for inserting a single train in an existing timetable

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Fredrik Ljunggren; Kristian Persson; [2017]
  Nyckelord :Timetabling; Label-setting algorithm; Robustness; Macroscopic model; Congested network; Train scheduling;

  Sammanfattning : The purpose with this report is to develop a network based insertion algorithm and evaluate it on a real-case timetable. The aim of the algorithm is to minimize the effect that that train implementation cause on the other, already scheduled traffic. LÄS MER

 2. 2. Design och optimering av lagertätning : Hos hydrodynamiska oljeglidlager med labyrinttätning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Fredrik Bergkvist; Terje Ljunggren; [2014]
  Nyckelord :Oljeläckage; labyrinttätning; lagertätning; glidlager;

  Sammanfattning : ABB Motors and Generators manufacture large AC machines with oil lubricated plainbearings. The machines have occasional problems with oil leakage from the bearings. aproblem that ABB wants to be solved.In this thesis the cause of this leakage were investigated, with focus on the bearingseals. LÄS MER

 3. 3. Intäktsredovisning av flerkomponentsavtal under IFRS - En kvalitativ studie av svenska teknikföretag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Thomas Ljunggren; Fredrik Thulin; [2013]
  Nyckelord :intäkter; flerkomponentsavtal; intäktsredovisning; IAS 18; teknikföretag; revenue; multiple element arrangements; revenue recognition; technology companies; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vi fann att teknikföretag hanterar intäktsredovisning av flerkomponentsavtal genom en kombination av stöd från interna policies, revisorers råd samt professionella bedömningar. Vi fann även att vägledningen för hanteringen av flerkomponentsavtal under IFRS är bristfällig i vissa avseenden... LÄS MER

 4. 4. Bokföringsnämndens status

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Folkesson; Fredrik Ljunggren; [2009-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemAnders Hultqvist gav efter SamRoB-utredningen ett rättsutlåtande på uppdrag av branschorganisationen för revisorer och rådgivare, FAR SRS. I detta utlåtande behandlade Hultqvist frågan om företagen vid beskattning, i konstitutionellt avseende kan vara beroende av bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed. LÄS MER

 5. 5. I stormarnas spår

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Ljunggren; Fredrik Svensson; [2009-02-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemDen 8 januari 2005 blåste stormen Gudrun in över Sverige. Gudrun resulterar i att ca 70miljoner skog stormfälls, lokalt upp till 7 årsavverkningar. Värst drabbade blir deSmåländska länen Kronoberg och Jönköping.Trä är en färskvara som inte mår bra av att lagras under längre perioder. LÄS MER