Sökning: "Fredrik Lundqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Fredrik Lundqvist.

 1. 1. Framtidens biomarkörer : En prioritering av proteinerna i det humana plasmaproteomet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Elin Antonsson; William Eulau; Louise Fitkin; Jennifer Johansson; Fredrik Levin; Sara Lundqvist; Elin Palm; [2019]
  Nyckelord :Biomarkör; plasmaproteom;

  Sammanfattning : In this report, we rank possible protein biomarkers based on different criteria for use in Olink Proteomics’ protein panels. We started off with a list compiled through the Human Plasma Proteome Project (HPPP) and have in different ways used this to obtain the final results. LÄS MER

 2. 2. Låt oss samtala om böcker : En studie om boksamtal i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Fredrik Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :boksamtal; högläsning; språk; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka och få fördjupad inblick i hur förskollärare ser på boksamtal som förskolepedagogisk aktivitet och verktyg. Studien består av semistrukturerade intervjuer med verksamma förskollärare. LÄS MER

 3. 3. Unemployment and Crime

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Fredrik Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study investigates the relationship between unemployment and crime by examining the large variation in unemployment in Sweden between 2007 and 2017. In this paper, I use a panel data set that consist of 3190 observations over 290 municipalities. The variation in unemployment serves as a proxy for macroeconomic events. LÄS MER

 4. 4. Model Based Definition : The Main Effects of Implementing Model Based Definition in an Automotive Manufacturing Industry

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :TOMMY LUNDQVIST; FREDRIK PHILLIPS; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag verkar 2D-ritningen på Scania som den primära metoden att presentera, skicka, och lagra information gällandes en produkt utmed dess livscykel. Sedan 90-talet har detta kommit att ändras, då det har blivit mer och mer populärt att frångå 2D-ritningen och istället presentera produkten och dess beskrivande text i en 3D-miljö, en metod känd som Model Based Definition, eller MBD. LÄS MER

 5. 5. Hur hanterar musiklärare målbrottet hos före detta gossopraner och altar?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Jakob Lundqvist; [2013]
  Nyckelord :Voice break; Boys choir; Singing lesson; Voice break choir; Sankt Annæ Gymnasium; Adolf Fredriks musikklasser; Performing Arts;

  Sammanfattning : The study is based on semi-structured interviews with two music teachers, one at the elementary and high school Sankt Annæ Gymnasium (Copenhagen) and one at the elementary and high school Adolf Fredriks musikklasser (Stockholm). By asking more or less identical questions to both of them I could clearly see the differences between the two schools. LÄS MER