Sökning: "Fredrik Lundqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Fredrik Lundqvist.

 1. 1. Att närma sig César Francks orgelmusik : En diskussion kring olika traditioner

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Fredrik Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :César Franck; orgelmusik; orgelverk;

  Sammanfattning : 1800-talet var en turbulent period i Frankrike och mycket hände ‑ inte bara i samhället, utan även musikaliskt. Orgelbyggeriet utvecklades och orgelmusiken likaså. César Franck studerade piano och komposition, blev sedan organist och så småningom orgelprofessor. LÄS MER

 2. 2. Hur bolånerådgivare arbetar för att hålla kunder lojala : En kvalitativ studie om efterköpskänsla, återköpsbeteende och kundlojalitet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Frida Hjerpe; Fredrik Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :customer loyalty; post-purchase feelings; repurchase behaviour; mortgage advisors; kundlojalitet; efterköpskänsla; återköpsbeteende; bolånerådgivare;

  Sammanfattning : Harsh competition influence the profit margins of Swedish banks, where mortgages are some of the most profitable products. Unfortunately, mortgages also happen to be the most influential products when it comes to customers’ willingness to switch banks. LÄS MER

 3. 3. Framtidens biomarkörer : En prioritering av proteinerna i det humana plasmaproteomet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Elin Antonsson; William Eulau; Louise Fitkin; Jennifer Johansson; Fredrik Levin; Sara Lundqvist; Elin Palm; [2019]
  Nyckelord :Biomarkör; plasmaproteom;

  Sammanfattning : In this report, we rank possible protein biomarkers based on different criteria for use in Olink Proteomics’ protein panels. We started off with a list compiled through the Human Plasma Proteome Project (HPPP) and have in different ways used this to obtain the final results. LÄS MER

 4. 4. Låt oss samtala om böcker : En studie om boksamtal i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Fredrik Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :boksamtal; högläsning; språk; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka och få fördjupad inblick i hur förskollärare ser på boksamtal som förskolepedagogisk aktivitet och verktyg. Studien består av semistrukturerade intervjuer med verksamma förskollärare. LÄS MER

 5. 5. Unemployment and Crime

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Fredrik Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study investigates the relationship between unemployment and crime by examining the large variation in unemployment in Sweden between 2007 and 2017. In this paper, I use a panel data set that consist of 3190 observations over 290 municipalities. The variation in unemployment serves as a proxy for macroeconomic events. LÄS MER