Sökning: "Fredrik Madsén"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Fredrik Madsén.

 1. 1. Formal Land Rights Security and Agricultural Productivity: Can Factor Endowments Explain the Divergent Findings?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Fredrik Saïd Madsen; [2013]
  Nyckelord :formal land rights security; agricultural productivity; factor endowments; institutions; land rights debate; institutional environment; embeddedness.; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Institutions are commonly thought of as crucial determinants for economic development. This argument is also prominent in the literature regarding property rights institutions as many studies stress their significance for economic performance. LÄS MER

 2. 2. An Analysis of Global Silk Trade: Linking Coordination to Technological Improvements and Exports

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Saïd Madsen; [2012]
  Nyckelord :Trade; technological improvements; silk; coordination; gravity model.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Many studies have over the years utilized gravity models derived from trade theories to investigate how various factors affect trade in agricultural goods. Although technological improvements could be considered in such models, few studies have considered this topic in depth, leaving a void to fill. LÄS MER

 3. 3. Önskas en badrock eller ett trevligt bemötande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emeli Madsen; Emil Nilsson; Fredrik Lundeborg; [2011]
  Nyckelord :affärsresenär; värde; konsumtion; hotell; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: ”Önskas en badrock eller ett trevligt bemötande?” Författare: Fredrik Lundeborg, Emeli Madsen och Emil Nilsson Utbildning: Kandidatprogrammet för Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg Handledare: Malin Zillinger och Fredrik Nilsson Syfte: Vårt syfte är att undersöka den värdeskapande processen vid hotellvistelser för affärsresenärer. Vad är viktigt för en affärsresenär och vad skapar värde vid en övernattning på hotell. LÄS MER

 4. 4. Problemområden inom K2-regelverket - kommer redovisningen för små företag att förändras?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Renå; Madelene Abrahamsson; Sofia Madsen; Malin Nilsson; [2008]
  Nyckelord :K2-regelverket; redovisning; BFNs Allmänna råd för K2; förenklade redovisningsregler; problemområden; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att analysera om BFN stötte på problem vid upparbetningen, samt om vår expert och redovisningsekonomerna tror samma problem kommer att uppstå vid tillämpningen. Ändamålet är även att beskriva varför dessa kommer att bli problematiska och om andra problem kommer att uppstå. LÄS MER