Sökning: "Fredrik Mattsson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Fredrik Mattsson.

 1. 1. Will Good Deeds Redeem Your Sins? A quantitative study of the effects of corporate charitable donations in a sin stock setting

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fredrik Mattsson; Herman Weber; [2020-08-05]
  Nyckelord :Sin Stocks; CSR; Corporate Donations; Charity; Legitimacy; Stakeholder Sentiment;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Användning av träningsapplikationer och motivation till fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Karim Tuffaha; Fredrik Mattsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Svenska medier har under det senaste året rapporterat med stöd från World Health Organization att svenskars fysiska aktivitet är ovanligt låg vilket kan bidra till flertalet negativa hälsoeffekter. Syftet med denna studie har varit att undersöka individer som nyttjar träningsapplikationer och hur dessa påverkar deras motivation till fysisk aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Cracking in a slender concrete slab due to thermal variation

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Johan Mattsson; Fredrik Åman; [2019]
  Nyckelord :Concrete slab; Concrete; Finite element analysis; Cracking; Thermal variation; Seasonal temperature; Abaqus; Brigade Plus; Betonggrund; Betong; Finit element analys; Sprickbildning; Termiska laster; Omgivningstemperature; Abaqus; Brigade Plus;

  Sammanfattning : Concrete slabs used in thepulp and paper industries are often situated outdoors, which means that theslabs are exposed to temperature variations due to different weatherconditions. These temperature variations together with operational temperaturesassociated with the manufacturing process, may introduce high temperaturegradients in the concrete. LÄS MER

 4. 4. The Main Step -The Effects on Institutional Ownership of Moving from First North to The Swedish Main List

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maximilian Anstrén; Fredrik Mattsson; [2018-06-25]
  Nyckelord :Institutional Investors; Ownership Structure; Listing Change; Event Study; First North; Stockholm Stock Exchange; Difference in Differences; Investor Awareness;

  Sammanfattning : Since NASDAQ’s alternative market place First North was first launched in 2006, many firms have considered the option of taking the next step to the Swedish main exchange – the Stockholm stock exchange. While the alternative marketplace offers much to the young and immature firms, many of them quickly grow up and wish to move on to a more mature marketplace. LÄS MER

 5. 5. Optimize Ranking System With Machine Learning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Mattsson; Anton Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :ML; B2B; Machine learning; SVD; Decision tree;

  Sammanfattning : This thesis investigates how recommendation systems has been used and can be used with the help of different machine learning algorithms. Algorithms used and presented are decision tree, random forest and singular-value decomposition(SVD). LÄS MER