Sökning: "Fredrik Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade orden Fredrik Nilsson.

 1. 1. "Vem fan är Dennis?" : En kvalitativ studie om butikschefers upplevelser av introduktionsprocessen och socialiseringen av nya medarbetare i en säsongsbetonad bransch

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Emelie Jansson; Fredrik Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Säsongsanställd; introduktion; socialisering; säsongsbetonad bransch;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Introduktion är viktigt för att nyanställd personal ska lära sig arbetsuppgifter och socialiseras in i organisationen. Forskning kring introduktionens utformning är ofta baserad på tillsvidareanställda och därför fokuserar denna undersökning på alternativa anställningsformer. LÄS MER

 2. 2. Att undervisa elever med svenska som andraspråk – med fokus på integrering och inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Fredrik Jansson; Jesper Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Integrering; inkludering; svenska som andraspråk; kollegialt lärande; kompetensutveckling; en skola för alla; mångkulturalitet;

  Sammanfattning : Vi har genomfört en systematisk litteraturstudie som behandlar undervisningen av elever som läser svenska som andraspråk, SVA. Vi har haft vår utgångspunkt i integrering och inkludering. Syftet med denna studie är att synliggöra hur grundskolor arbetar för att integrera och inkludera elever som läser svenska som andraspråk. LÄS MER

 3. 3. Granbarkborrens påverkan vid fastighetsförvärv

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Carl Fredrik Henningsson; Peter Nilsson; [2020]
  Nyckelord :granskog; kvalitetsförluster; likviditet;

  Sammanfattning : Kraftigt avvikande nederbördsmängder, höjda temperaturer och torka under 2018 skapade nya förutsättningar för skogsbruket och den växande skogen. Torkstressade granar skapar förutsättningar för granbarkborren att angripa och döda dem på kort tid. LÄS MER

 4. 4. Payment Volume Forecasting using Hierarchical Regression with SARIMA Errors : Payment Volume Forecasting using Hierarchical Regression with SARIMA Errors

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : When forecasting financial transaction volumes in different markets, different markets often exhibit similar seasonality patterns and public holiday behavior. In this thesis, an attempt is made at utilizing these similarities to improve forecasting accuracy as compared to forecasting each market individually. LÄS MER

 5. 5. Den Gyllene Legenden om Britannien : En italiensk munks syn på brittisk och irländsk historia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Fredrik Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Saints; Holidays; Hagiography; Medieval; Helgon; Högtider; Hagiografi; Medeltid;

  Sammanfattning : This essay is about the works of Jacobus de Voragine, a genoan munk during the thirteenth century namely Legenda Aurea, or The Golden Legend. This essay aims to compare his works to contemporary material as well as modern academic texts. LÄS MER