Sökning: "Fredrik Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden Fredrik Nilsson.

 1. 1. Maskininlärning för diagnosticering av perifer neuropati

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Margareta Carlerös; Nina Malmqvist; Josefin Nilsson; Fredrik Skärberg; [2019-07-02]
  Nyckelord :Klassificering; AI; Statistiskinlärning; k-NN; Slumpmässig skog; Neurala nätverk; Medicinsk diagnostik; Dynamiskt Svettest;

  Sammanfattning : This report investigates the possibility of diagnosing peripheral neuropathy with the help ofnon-parametic classification methods. Peripheral neuropathy is a disease state characterizedby damage on the nerves furthest out in the nervous system, with symptoms first occuring inthe feet. The data used in this project comes from Dr. LÄS MER

 2. 2. Vilka kvaliteter upphandlas? En studie om värdering av hållbarhetskrav vid offentlig upphandling

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Fredrik Nilsson; [2019-02-07]
  Nyckelord :hållbarhetskrav; offentlig upphandling; produktifiering; värdering av kvaliteter;

  Sammanfattning : Syfte:Den här studien syftar till att bidra med ökad kunskap om hur produkter tillskrivs kvaliteter i samband med offentlig upphandling. Fokus för studien kommer att ligga på hur hållbarhetsfrågor omvandlas till kvaliteter som värderas i samband med upphandlingen. LÄS MER

 3. 3. Manipulerar riskkapitalisterna? - En studie om redovisningsmanipulation vid börsintroduktioner i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Lüning; Fredrik Östlind; Gustav Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Manipulerar riskkapitalisterna? - En studie om redovisningsmanipulation vid börsintroduktioner i Sverige Seminar date: 17 January 2019 Course: FEKH69, Bachelor’s Degree Project in Accounting Undergraduate Level, Business Administration Undergraduate Level, 15 University Credits Points Authors: Christian Lüning, Fredrik Östlind, Gustav Nilsson Advisor: Peter W Jönsson Key words: Earning management, Initial Public Offering (IPO), Private equity/Venture capital, Arbitrary accruals, Non-PE backed companies Purpose: The purpose of the study is to examine if private equity-backed companies that lists on the stock exchange uses earning management to a higher degree than companies with different ownership. Methodology: Financial data is retrieved from Bloomberg Terminal. LÄS MER

 4. 4. Looking into possible mental factors that affect professional esports players

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign; Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign

  Författare :Fredrik Nilsson; Jeehyun Lee; [2019]
  Nyckelord :Esports; MOBA; competition; mental pressure; social pressure; team; tournaments;

  Sammanfattning : This paper is studying what kind of mental factors could possibly affect esports players. Qualitative data collection method was chosen for the paper’s method. Thus, we gathered 5 individuals that were, or is in the professional esports scene and interviewed them. LÄS MER

 5. 5. Bordet fullt med pengar : en studie om förstadagsavkastning i börsintroduktioner - ett branschperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Fredrik Nilsson; Zebastian Waak; [2019]
  Nyckelord :Initial public offering; underpricing; first-day return; industry; listing transaction; intraday trades; Börsintroduktion; underprissättning; förstadagsavkastning; bransch; noteringstransaktion; löpande handel;

  Sammanfattning : Denna studie presenterar ett branschspecifikt perspektiv som tillägg till forskningen angående faktorer som påverkar underprissättning i börsintroduktioner. Mätningarna har ämnat att undersöka om det föreligger branscher som har avvikande förstadagsavkastning i förhållande till genomsnittet för samtliga branscher. LÄS MER