Sökning: "Fredrik Nilsson"

Visar resultat 6 - 10 av 179 uppsatser innehållade orden Fredrik Nilsson.

 1. 6. Utredning av övertoners effekter på transformatorer

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Assarsson; Felix Nilsson; [2019]
  Nyckelord :k-faktor; faktor k;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en utredning om hur en av Halmstad Energi och Miljö Nät ABs transformatorer påverkas av övertoner. Utredningen handlar till största del om hur mycket transformatorns nominella effekt måste skrivas ner. LÄS MER

 2. 7. Business Model Approach to Foreign Market Entry Mode : A case study on a Swedish gear manufacturing firm

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Axel Nilsson; Axel Rydberg; Fredrik Hildebrand; [2019]
  Nyckelord :Business Model; Foreign Market Entry Mode; Internationalization; Value Creation;

  Sammanfattning : Background: The increasing presence of globalization in our everyday life makes it apparent that internationalization is no longer a topic relevant only for a few multinational companies, but for essentially every company that wishes to expand or even survive in their domestic market as well as in foreign markets. In light of this, research on how firm chooses FMEM has surged, and it is evident that it is an important topic. LÄS MER

 3. 8. A comparative analysis of word use in popular science and research articles in the natural sciences: A corpus linguistic investigation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Fredrik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :corpus linguistics; popular science; popularization; research articles; word frequency; concordance; keyword-in-context; word clusters; part-of-speech;

  Sammanfattning : Within the realm of the natural sciences there are different written genres for interested readers to explore. Popular science articles aim to explain advanced scientific research to a non-expert audience while research articles target the science experts themselves. LÄS MER

 4. 9. Object Detection in Domain Specific Stereo-Analysed Satellite Images

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende; Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Fredrik Grahn; Kristian Nilsson; [2019]
  Nyckelord :object detection; object classification; clustering; hierarchical clustering; object localisation; machine learning; ai; image localisation; image segmentation; semantic segmentation; remote sensing images; satellite images; domain knowledge; support vector machines; svm; convolutional neural network; cnn; fully convolutional network; fcn; region-based convolutional neural network; you only look once; yolo; network fusion;

  Sammanfattning : Given satellite images with accompanying pixel classifications and elevation data, we propose different solutions to object detection. The first method uses hierarchical clustering for segmentation and then employs different methods of classification. LÄS MER

 5. 10. En Andra Chans : Studievägledning på en 'second chance'- utbildning och dess påverkan på deltagarnas självförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Fredrik Nilsson; Hjalmar Steinvall; [2019]
  Nyckelord :second chance school; social cognitive career theory; WATCH; studie- och yrkesvägledning; sjävförmåga;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt skolformen “second chance” school. Studien utgick från en specifik verksamhet i Norrland som kallas “Unga till arbete eller studier”, eller UTAS. Syftet med undersökningen var att ta reda på vad som krävs av en studie- och yrkesvägledare som väljer att jobba inom en sådan verksamhet. LÄS MER