Sökning: "Fredrik Norberg"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Fredrik Norberg.

 1. 1. "Mine lands blodh till tienst". En undersökning av Andreas Servius' bönbok "Någre Christilige och Catholische böner" av år 1593, med särskild hänsyn till dess förlagor, innehåll och funktion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Fredrik Norberg; [2018]
  Nyckelord :prayer books; Catholic spirituality; Jesuit spirituality; Jesuits; spiritual perfection; the Reformation in Sweden; the Catholic Reformation.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to present and analyse the Swedish sixteenth-century Catholic priest Andreas Servius’ prayer book Någre Christilige och Catholische böner printed in the Silesian city of Neisse year 1593. The general questions of the study are: which where the main sources of the prayers found in this prayer book? What characteristics typical for the period’s piety can be found in it? And above all: what does this tell us about the purpose and the function of the prayer book, in the ordinary life of its users as well as in the greater historical context in which it was written? The author Andreas Servius states in his preface that the prayers of the book have been “collected” and “swedicised” (i. LÄS MER

 2. 2. Att leda äldreomsorg i skuggan av New Public Management : En kvalitativ studie om enhetschefers syn på reformer inspirerade av New Public Management i den kommunala äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Binyam Solomon; Fredrik Norberg; Mathias Eriksson; [2018]
  Nyckelord :New Public Management; äldreomsorg; enhetschef; mål- och resultatstyrning; konkurrensutsättning; budget; marknadisering;

  Sammanfattning : Sedan slutet av 1980-talet har den svenska välfärden implementerat en förvaltningspolitisk doktrin om styrning- och ledning lånade från det privata näringslivet. Till dessa idéer räknas bland annat mål-och resultatstyrning, konkurrensutsättning, beställar- och utförarmodeller och kundvalsmodeller. LÄS MER

 3. 3. The implementation of Voice Command in Smart Homes

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Fredrik Norberg; Zelal Yildirim; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med en kontinuerlig utveckling inom teknologi har röststyrning blivit allt mer vanligt förekommande i vardagliga produkter. Denna rapport undersöker röststyrningens funkonalitet i smarta hem. Rapporten börjar med att presentera en historisk bakgrund till röststyrningen samt dess teori, befintliga produkter samt smarta hem. LÄS MER

 4. 4. Den personuppgiftsansvariges skyldigheter med anledning av dataskydsförordningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrik Norberg; [2017]
  Nyckelord :Rättsinformatik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Agil Uppskalning för Distribuerade Scrum Team : En fallstudie om agil uppskalning utförd hos Nordea Digital Banking

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Fredrik Norberg; [2016]
  Nyckelord :Agil uppskalning; distribuerade team; agila metoder; SCRUM; SAFe;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how Nordea could take on agile scaling, focusing on a unit of distributed Scrum teams within their departmentfor digital banking. The aim was to be achieved by attempting to identify appropriate methods and best practices - for scaling agile - to implement for the unit's success. LÄS MER