Sökning: "Fredrik Nordin"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Fredrik Nordin.

 1. 1. Risk it for the Biscuit

  Master-uppsats,

  Författare :Fredrik Nordin; Axel Gyllgård; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsrapportering inom två branscher : En jämförande studie på börsnoterade företag i Skandinavien

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emma Basic; Albin Nordin; [2018]
  Nyckelord :sustainability; sustainability reporting; sustainability report; industry; Scandinavia; durable goods; industrial services; hållbarhet; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsrapport; bransch; Skandinavien; sällanköpsvaror; industritjänster;

  Sammanfattning : Titel: Hållbarhetsrapportering inom två branscher - En jämförande studie på börsnoterade företag i Skandinavien   Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi   Författare: Emma Basic & Albin Nordin   Handledare: Fredrik Hartwig   Datum: 2018 - januari   Syfte: Tidigare forskning har visat att bransch är en påverkande faktor till skillnader i hållbarhetsrapporter mellan företag. Forskning har gjorts på olika branscher från ett antal olika länder. LÄS MER

 3. 3. Rörelsekapitalhantering för svenska små och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Fredrik Broman; Johan Nordin; [2018]
  Nyckelord :Cash flow; CCC; company-specific; growth opportunities; industry affiliation; industry-specific; macro-specific; OLS; size; SME; WCM; WCR; working capitalförord; Kassaflöde; CCC; företagsspecifik; tillväxtmöjligheter; branschanslutning; branschspecifik; makrospecifik; OLS; storlek; SME; WCM; WCR; rörelsekapital;

  Sammanfattning : Rörelsekapitalhantering (WCM) är en viktig del i små och medelstora företags (SMF) i syfte att generera nytt kapital samt effektivisera verksamheten. Företagen i Sverige består till större delen av SMF vilket gör det viktigt att undersöka hur företagen hanterar sitt kapital. LÄS MER

 4. 4. Hejdå revision, hejdå redovisningskvalitet? : En kvantitativ studie om frivillig revision och redovisningskvalitet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Johannes Ericson; Amanda Morin; Fredrik Nordin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Terrain sensor for semi active suspension in CV90

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Fredrik Nordin; [2017]
  Nyckelord :terrain sensor; cv90; slam; visual odometry; kinect; suspension; lidar; flir; lwir;

  Sammanfattning : The combat vehicle, CV90 has a semi-active hydraulic suspension system which uses inertial measurements for regulation to improve accessibility. To improve performance further measurements of future terrain can be used to, for example, prepare for impacts. LÄS MER