Sökning: "Fredrik Nordin"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Fredrik Nordin.

 1. 1. It’s Like Entering Another World : A field study examining cross-cultural differences among Swedish expatriates operating in Sri Lanka

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Danny Nelson; Fredrik Nordin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Risk it for the Biscuit

  Master-uppsats,

  Författare :Fredrik Nordin; Axel Gyllgård; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsrapportering inom två branscher : En jämförande studie på börsnoterade företag i Skandinavien

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emma Basic; Albin Nordin; [2018]
  Nyckelord :sustainability; sustainability reporting; sustainability report; industry; Scandinavia; durable goods; industrial services; hållbarhet; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsrapport; bransch; Skandinavien; sällanköpsvaror; industritjänster;

  Sammanfattning : Titel: Hållbarhetsrapportering inom två branscher - En jämförande studie på börsnoterade företag i Skandinavien   Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi   Författare: Emma Basic & Albin Nordin   Handledare: Fredrik Hartwig   Datum: 2018 - januari   Syfte: Tidigare forskning har visat att bransch är en påverkande faktor till skillnader i hållbarhetsrapporter mellan företag. Forskning har gjorts på olika branscher från ett antal olika länder. LÄS MER

 4. 4. Rörelsekapitalhantering för svenska små och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Fredrik Broman; Johan Nordin; [2018]
  Nyckelord :Cash flow; CCC; company-specific; growth opportunities; industry affiliation; industry-specific; macro-specific; OLS; size; SME; WCM; WCR; working capitalförord; Kassaflöde; CCC; företagsspecifik; tillväxtmöjligheter; branschanslutning; branschspecifik; makrospecifik; OLS; storlek; SME; WCM; WCR; rörelsekapital;

  Sammanfattning : Rörelsekapitalhantering (WCM) är en viktig del i små och medelstora företags (SMF) i syfte att generera nytt kapital samt effektivisera verksamheten. Företagen i Sverige består till större delen av SMF vilket gör det viktigt att undersöka hur företagen hanterar sitt kapital. LÄS MER

 5. 5. Hejdå revision, hejdå redovisningskvalitet? : En kvantitativ studie om frivillig revision och redovisningskvalitet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Johannes Ericson; Amanda Morin; Fredrik Nordin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER