Sökning: "Fredrik Nordström"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Fredrik Nordström.

 1. 1. Geospatialt beslutsstöd - nyckeln till strategiska beslut

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Julia Jones; Fredrik Nordström; [2022]
  Nyckelord :Decision support system; Design Science Research Methodology DSRM ; design principles; geographic information system GIS ; geospatial data; process support; spatial decision support system SDSS ; Beslutsstödsystem; Design Science Research Methodology DSRM ; designprinciper; geografiska informationssystem GIS ; geospatial data; processtöd; spatialt beslutsstödsystem SDSS ;

  Sammanfattning : Tillståndsprocessen för att bedriva miljöfarlig verksamhet är manuell och ineffektiv vilket hämmar svenska företag i deras klimatarbete. Geospatial information har till följd av lokaliseringsprincipen i miljöbalken en central roll inom samhällsbyggnad och dess planering för placering av investeringar. LÄS MER

 2. 2. Benchmark of the fission channels in TALYS

  Master-uppsats,

  Författare :Fredrik Nordström; [2021]
  Nyckelord :Fission; Prompt neutrons; Prompt gamma-rays; Nuclear reaction codes; TALYS; GEF;

  Sammanfattning : In this project, different fission models in the nuclear reaction code TALYS have been compared to GEF version 2020/1.2. The data included in the comparison are mass yield distributions, average prompt neutron energies per fragment mass, and average multiplicities of both neutrons and γ-rays per fragment mass. LÄS MER

 3. 3. Att måla en ö : Karl Nordströms Tjörn runt 1910

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Daniel Juster; [2021]
  Nyckelord :Landscape art; Stockholm exhibition; Synthetism; Impressionism; Nationalism; Tjörn; Bohuslän; Varberg; Landskapsmåleri; Stockholmsutställning; Konstnärsförbundet; Syntetism; Impressionism; Nationalromantik; Nationalism; Tjörn; Bohuslän; Varbergsskolan;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar Karl Fredrik Nordströms (1855–1923) konstnärliga relation till ön Tjörn på den svenska västkusten med särskilt fokus på åren kring 1910. Nordström återkom ständigt i sina landskapsmålningar till Tjörn och prövade sig fram genom olika konstinriktningar som impressionism, syntetism, symbolism och nationalromantik. LÄS MER

 4. 4. Regularization Methods in Neural Networks

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Jacob Kasche; Fredrik Nordström; [2020]
  Nyckelord :Neural Networks; Overfitting; Regularization methods; MNIST; CIFAR-10;

  Sammanfattning : Overfitting is a common problem in neural networks. This report uses a simple neural network to do simulations relevant for the field of image recognition. In this report, four common regularization methods for dealing with overfitting are evaluated. LÄS MER

 5. 5. Effektminskning i 90-talshus : En undersökning av MTC-huset i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Rikard Ansander; Torun Moberg; Fredrik Nordström; Jennifer Suuronen; Christine Timm; Marcus Blomberg; Hanna Lillestöl; Gustav Larsson; [2019]
  Nyckelord :Effektminskning; Kontorsbyggnad; Behovsstyrning; Simulering; Energianvändning.;

  Sammanfattning : In older buildings there is a great potential for energy savings since there is a lotof newer technical as well as alternative solutions which were not available, or, nonexisting during the time of construction. Among such solutions, this thesis will focus on solutions of which no reconstructions are required, with emphasis on demand regulated ventilation and heat as well as insulating curtains and blinds. LÄS MER