Sökning: "Fredrik Ousbäck"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fredrik Ousbäck.

 1. 1. Myt, ideologi och vetenskap i det fornnordiska kulturarvet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Fredrik Ousbäck; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Rökstenens och futharkens platonska kosmologi : Spåren av antikens idégods hos järnålderns skandinaviska krigarelit

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Fredrik Ousbäck; [2007]
  Nyckelord :Rökstenen; futharken; runor; runkonst; nordisk mytologi; platon; pythagoras;

  Sammanfattning : Denna uppsats gör framför allt en textanalys av Rökstenen baserad på en modern historiesyn av den sena järnålderns förhållanden i Skandinavien. Med en sådan kontexuell bakgrund kan ett sameuropeiskt, senantikt idégods användas i en komparativ analys. LÄS MER