Sökning: "Fredrik Perätalo"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fredrik Perätalo.

 1. 1. Ambulanssjuksköterskans upplevelser av att omhänderta barn med akut hindrad luftväg : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Björn Lindgren; Fredrik Perätalo; [2016]
  Nyckelord :ambulance nurse; experiences; children; airway; prehospital; ambulanssjuksköterska; upplevelser; barn; luftväg; prehospitalt;

  Sammanfattning : Introduktion: Ambulanssjukvården ställer höga krav på ambulanssjuksköterskans kunskap att möta olika patienter i olika tillstånd. Ett barn med akut hindrad luftväg är en patient som är sällsynt prehospitalt, vilket många ambulanssjuksköterskor anser är det mest utmanande de kan träffa på i arbetet. LÄS MER

 2. 2. Icke-farmakologiska åtgärder vid oro/ångest hos patienter med KOL : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Fredrik Perätalo; Jonas Magnusson; [2012]
  Nyckelord :KOL; oro; ångest; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folkhälsosjukdom, som förutsägs vara en av de tre vanligaste dödsorsakerna i världen år 2020. De symptom som följer är många och kan påverka patienten, både fysiskt och psykiskt. LÄS MER