Sökning: "Fredrik Pernesten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Pernesten.

  1. 1. Resultatmässiga effekter av nivågrupperad undervisning i svenskt högstadium

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Fredrik Pernesten; [2018]
    Nyckelord :Nivågrupperad undervisning; didaktik; matematikundervisning;

    Sammanfattning : Nivågrupperad undervisning har debatterats och praktiserats fram och tillbaka under lång tid. Åsikterna om vad som ger bäst kunskapsutveckling går isär. LÄS MER