Sökning: "Fredrik Peterson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Fredrik Peterson.

 1. 1. Homo Solitum vs Utmattningsdepression - om diagnosernas makt att definiera den normala människan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lou Hedström Bokinge; [2016-12-19]
  Nyckelord :homo solitum; utmattningsdepression; depression; identity; normality; diagnoses; symptoms; DSM; DSM–5; psykologiguiden.se; signs; melancholy; social construction; body; sleep; disease; medication; fatigue; loss; grief treatment; significant; characteristic; designation; FORTE; Forskningsrådet; Karin Johannisson; Ingemar Nilsson; Hans-Inge Peterson; Michel Foucault; Maria Björk; Gunilla Hallerstedt; Fredrik Svenaeus; market; social structure; search for identity; pharmaceutical; scapegoats; medical history; history of ideas; master s thesis; Lou Hedström Bokinge; utbrändhet; identitet; normalitet; diagnoser; symtom; tecken; melankoli; social konstruktion; kropp; sömn; sjukdom; medicinering; trötthet; förlust; sorgbearbetning; betecknande; beteckning; marknadsekonomin; samhällsstrukturer; identitetssökande; läkemedelsindustrin; syndabockar; medicinhistoria; idéhistoria; magisteruppsats;

  Sammanfattning : In this study the definition of normality and whether it has been changed during modern times has been investigated. The basis for the investigation has been the symptoms of the Swedish diagnosis utmattningsdepression (fatigue depression). LÄS MER

 2. 2. Creating a Decision-Making Tool for Strategic Purchasing. A case study of SKF

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Victor Jacobson; Fredrik Peterson; [2016-10-13]
  Nyckelord :strategic purchasing; purchasing characteristics; purchasing supply management PSM ; purchasing portfolio management PPM ; transaction cost economics TCE ; buyersupplier relationship; multinational corporation MNC ;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 3. 3. Två sidor av samma mynt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Mårfält; Stefan Peterson; jonathan Engvall; [2012]
  Nyckelord :Fusioner; uppköp; stockholmsbörsen; fusionsvågor; marknadsmodellen; omxs; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Stödbricka för muffinsformar : Bakning i bagerimiljö

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Rebecka Westerlund; Sara Glanander; [2011]
  Nyckelord :muffin; suport tray; tray; cup; cardboard models; paper models; product development; Innovation and Design Engineering program; muffins; stödbricka; wellpapp; bricka; form; skissmodeller; produktutveckling; Innovations- och designingenjörsprogrammet;

  Sammanfattning : ”Stödbricka för muffinsformar” är ett examensarbete som självständigt utförts av Sara Glanander och Rebecka Westerlund under vårterminen 2011. Det har genomförts vid Karlstads universitet, fakulteten för teknik- och naturvetenskap under innovations- och designingenjörsprogrammet. LÄS MER

 5. 5. Global arbetsmarknad eller individuellt arbetsliv i läroböckerna? En undersökning av innehåll i läroböcker i samhällskunskap på gymnasiet.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Per Peterson; Fredrik Lindell; [2009-09-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Global arbetsmarknad eller individuellt arbetsliv. En undersökning av innehåll i läroböcker för samhällskunskap på gymnasiet. Författare: Per Peterson och Fredrik Lindell. Uppdragsgivare: Fackföreningen Unionen. LÄS MER