Sökning: "Fredrik Söderberg"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Fredrik Söderberg.

 1. 1. Route Planning for Heavy Vehicles on Real World Maps

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Bil; Buss; Lastbil; sök; kortaste vägen; algoritmer;

  Sammanfattning : Fast route planning for a standard car is well explored, lots of research, and many algorithms exist. For trucks or other heavy vehicles, the available research and quick algorithm alternatives dwindle. LÄS MER

 2. 2. Underprissättning av IPOs : En kvantitativ jämförelse mellan svenska börslistor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fredric Söderberg; Fredrik Svensson; [2019]
  Nyckelord :Initial Public Offering; IPO; underpricing; information asymmetry; market capitalization; Multilateral Trading Facility; Börsintroduktion; IPO; underprissättning; informationsasymmetri; marknadsvärde; alternativa handelsplattformar;

  Sammanfattning : Att göra en rättvis prissättning av aktier vid en börsintroduktion kan vara svårt och det är i företagens, emissionsinstitutens och investerarnas intresse att detta sker. Rådande informationsasymmetri leder ofta till att aktier underprissätts för att locka investerare att delta vid en börsintroduktion. LÄS MER

 3. 3. En undersökning av effekten av on-site-faktorer vid sökmotoroptimering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Julius Björk; Jennifer Blidholm; Fredrik Gerdin Börjesson; Arvid Edenheim; Annie Ingvarsson; Stefan Lindstedt; Johan Onsjö; Pär Söderberg; [2018]
  Nyckelord :SEO; sökmotoroptimering; on-site; struktur; nyckelord; kompakthet; sitemap; korskopplingar;

  Sammanfattning : The significance of search engine optimization is clearly highlighted sin- ce over 90 % of internet usage starts with a search engine according to contemporary studies, whilst the internet also has contributed to increa- sed competition between companies operating from different geographic markets. Guidelines from search engines and theory from studies descri- be several internal influencing factors, on-site factors, but ambiguous in the studies is how much these factors affect the ranking. LÄS MER

 4. 4. Nock-Off : Ett resurs-/uppgiftsbaserat projekthanteringsverktyg för spelföretag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Robert Carlsson; Erika Jansson; Fredrik Söderberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To plan is something that can be a real hassle for any company, especially for software companies focused on game development. There exists many different methods to plan by and for each a tool to ease the task. These tools do not suit everybody, including the external stakeholding company for this project. LÄS MER

 5. 5. Oetiskt eller inte? : Personliga attributens påverkan på konsumentreaktioner av oetisk marknadsföring

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sari El-Nabolsi; Fredrik Söderberg; [2016]
  Nyckelord :Ethics; business ethcis; advertising; marketing; unecthical; personal attributes; reactions; Etik; affärsetik; reklam; oetisk; marknadsföring; personliga attribut; reaktioner;

  Sammanfattning : .... LÄS MER