Sökning: "Fredrik Söderqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Fredrik Söderqvist.

 1. 1. Samtalets läsarter : En kvalitativ studie om gymnasieelevers förmåga att inta läsarter i litteratursamtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Fredrik Söderqvist; [2020]
  Nyckelord :Läsarter; skönlitteratur; svenska; litteratursamtal; gymnasieskolan; didaktik.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka läsarter gymnasieelever intar på egen hand och med stöttning i litteratursamtal. Studien grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv på lärande genom att undersöka hur stöttning och kommunikation bidrar till att elever kan inta och utveckla att inta olika läsarter. LÄS MER

 2. 2. Läsarter – hur ska det läsas? : En systematisk litteraturstudie om läsarters förekomst och efterfrågan i svenskämnet i högstadiet och gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Fredrik Söderqvist; [2020]
  Nyckelord :Läsarter; läsning; sakprosa; skönlitteratur; högstadiet; gymnasieskola.;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie har varit att undersöka vilka läsarter för skönlitteratur och sakprosa som elever intar, vilka de förses med och vilka som efterfrågas av olika aktörer. Genom att undersöka läsarter genereras kunskap om hur läsundervisning utformas och hur väl den möter olika aktörers efterfrågan. LÄS MER

 3. 3. Perceptions of extramural English and English in the classroom: Swedish upper secondary students’ writing, reading, listening and speaking skills

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Fredrik Söderqvist; [2018]
  Nyckelord :Extramural English; second language acquisition; english as a second language; language proficiencies; out-of-school learning.;

  Sammanfattning : This study examines, through the use of a quantitative questionnaire, to what extent Swedish upper secondary students are involved in receptive and productive extramural English activities and what their perceptions are of learning English inside and outside of school. Extramural English (EE) is a term referring to the English students encounter outside school as extra means ‘outside’ and mural means ‘walls’. LÄS MER

 4. 4. Kreativitetens scen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Fredrik Thornström; [2018]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Vi lever i spännande tider brukar det heta. Det är ett slitet uttryck, men kanske mer sant än någonsin och Alexander Bard och Jan Söderqvist försöker i sin Futurica-trilogi visa att det inte bara är vår fysiska omgivning som är på väg att helt ändra skepnad – även hela vår världssyn och metafysiska system står i begrepp att kollapsa och ersättas av något nytt. LÄS MER

 5. 5. Is opacity-induced minor metal market volatility a threat to promising green technologies? : A study of the tellurium market

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Söderqvist; [2013]
  Nyckelord :Tellurium; Minor Metal; Market Volatility; Market Transparency; Molybdenum; Market Efficiency; REACH; SVAR; Quantitative Analysis; London Metal Exchange;

  Sammanfattning : Tellurium is one of the rarest metals in the earth’s crust. Increased demand for cadmium telluride photovoltaic cells along with an opaque pricing and quantity-reporting system, have recently caused high price volatility and a speculative bubble in the tellurium market, resulting in overstocking and depressed prices. LÄS MER