Sökning: "Fredrik Salman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fredrik Salman.

 1. 1. Prissättning i relation till föreningsskuld på bostadsrättsmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Fredrik Salman; Jonatan Oldenburg; [2018]
  Nyckelord :Bostadsrätt; informationsasymmetri; informationsbrist; bostadsrättsförening; skuldsättning; Mathematics and Statistics; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : En kraftig prisökning på Sveriges bostadsrättsmarknad tillsammans med hushållens ökade skuldsättning motiverar en studie som undersöker sambandet mellan bostadsrättspriser och bostadsrättsföreningars ekonomiska förhållanden. Hushållen köper en föreningsandel och därmed indirekt även in sig i bostadsrättsföreningens skuld. LÄS MER

 2. 2. Momentum- och värdestrategier - Avkastningarnas samvariation över tillgångsklasser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Salman; [2018]
  Nyckelord :momentum; värde; investeringsstrategi; nationalekonomi; samvariation; Business and Economics;

  Sammanfattning : I studien ifrågasätter författaren en rådande uppfattning inom finansbranschen om att avkastningspremierna relaterade till de två investeringsstrategierna momentum och värde samvarierar över de större tillgångsklasserna. Författaren gör en genomgång av litteraturen med syftet att hitta underliggande orsaker bakom premiernas existens. LÄS MER