Sökning: "Fredrik Sand"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Fredrik Sand.

 1. 1. LEARNING BY DOING. En kvalitativ studie om reflektion, intuition och praktisk kunskap hos kuratorer inom palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jonas Benjaminsson; Fredrik Sand; [2019-05-15]
  Nyckelord :Practical Knowledge; Reflection; Intuition; Palliative Care; Hospital Counsellor;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate the significance of practical knowledge in the patient-related work for Hospital Counsellors. We have also tried to establish what the practical learning process looks like. LÄS MER

 2. 2. Tjärsandsindustrins miljöpåverkan : Alberta, Kanada

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Fredrik Kjelleros; [2015]
  Nyckelord :Canada; Alberta; tar sands; oil sands; open-pit mining; in situ; environmental impact; Kanada; Alberta; tjärsand; oljesand; dagbrott; in situ; miljöpåverkan;

  Sammanfattning : In Alberta, Canada, amongst its mixture of sand, clay, water and other minerals, the tar sand’s heavy and viscous component bitumen, a thick, sticky form of crude oil is extracted through two methods; open-pit mining for shallower deposits (<75 m), and in situ for deeper deposits (>75 m). This degree project consists of a comparison between these two extraction methods impact on air, nature and water, which all have been evaluated by reviewing and analyzing literature. LÄS MER

 3. 3. LIDAR-analys av flygsanddyner i Västerbottens inland : Har dynmorfologi bildad under tidigare interstadialer bevarats i landskapet?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Fredrik Bogren; [2015]
  Nyckelord :LIDAR; digital elevation model dem ; aeolian sand dunes; till-covered; preserved morphology; LIDAR; digital höjdmodell dem ; flygsanddyner; moräntäckt; bevarad morfologi;

  Sammanfattning : The aim of this study was to map the prevalence of aeolian sand dunes in Västerbotten, northern Sweden to find dunes formed during earlier deglaciation phases, which was then preserved in cold-based conditions during the youngest stadial of the Weichselian glaciation. These preserved dunes were expected to be covered by a layer of till and have a rather faint morphology compared to dunes formed during the Holocene. LÄS MER

 4. 4. Experimentellt vidareutvecklad modell för dimensionering av skadebegränsandeåtgärder mot RSV-penetration vid ammunitionsröjning

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Fredrik Johnsson; [2014]
  Nyckelord :shaped charge; explosive ordnance disposal; protective measures; penetration depth; sandbags; gravel; sand; riktad sprängverkan; ammunitionsröjning; skadebegränsande åtgärder; penetrationsdjup; sandsäckar; sand; grus;

  Sammanfattning : Vid röjning av RSV-ammunition saknas idag adekvat beslutstöd för att dimensionera skadebegränsande åtgärder mot jetstrålens verkan. I uppsatsen vidareutvecklas en beräkningsmodell som författaren tidigare föreslagit. Syftet är att skapa ett verktyg som kan införas i ammunitionsröjningsverksamheten. LÄS MER

 5. 5. Alzheimers sjukdom och syntaktisk komplexitet : En pilotstudie av dependenslängd och relaterade mått

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Fredrik Sand; [2013]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; språk; skrivförmåga; syntaktisk komplexitet; dependenslängd; idétäthet;

  Sammanfattning : Alzheimers sjukdom (AS) är den vanligaste orsaken till demens hos personer över 65 års ålder. Skador i det centrala nervsystemet byggs upp under lång tid och leder till bl.a. nedsatt episodiskt minne, vilket är det vanligaste debutsymptomet. LÄS MER