Sökning: "Fredrik Schlyter"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fredrik Schlyter.

 1. 1. Predicting Personal Taxi Destinations Using Artificial Neural Networks

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Schlyter Fredrik; [2018]
  Nyckelord :Machine Learning; Neural Networks; Destination prediction; Data mining;

  Sammanfattning : Taxi Stockholm is a Swedish taxi company which would like to improve their mobile phone application with a destination prediction feature. This thesis has created an algo- rithm which predicts a destination to which a taxi customer would like to go. The problem is approached using the KDD process and data mining methods. LÄS MER

 2. 2. Iterativ utveckling av en adaptiv bildvisare för mobila plattformar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Tekniska fakultetenLinköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Tekniska fakultetenLinköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Tekniska fakultetenLinköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Tekniska fakultetenLinköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Patrik Andersson; David Berntsen; Tobias Hultqvist; Jesper Post; Fredrik Schlyter; Sebastian Sibelius Parmbäck; Oskar Therén; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta dokument behandlar ett kandidatarbete gjort av sju datateknikstudenter från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Arbetet gick ut på att utveckla en webbapplikation för att visa bilder. LÄS MER