Sökning: "Fredrik Shasteen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Shasteen.

  1. 1. Att motivera och behålla unga tennisspelare

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Fredrik Shasteen; Tony Olsson; [2021-10-22]
    Nyckelord :AGT; barn; idrott; motivation; SDT; tennis; transformativt ledarskap; tränare; ungdomar;

    Sammanfattning : Statistik från Centrum för idrottsforskning (CIF) visar att idrottandet bland barn och ungdomar har minskat under flera år. En undersökning från WHO visar att svenska barn rör sig mindre än barn i många andra länder. LÄS MER