Sökning: "Fredrik Smed"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Fredrik Smed.

 1. 1. Practical Implementation of Lean at Small and Young Companies

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Fredrik Hasselgren; [2018]
  Nyckelord :“Lean SME”; “Lean Small Company”; “Lean Manufacturing”; “Practical Lean Implementation”; “Lean Young Company”; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Introduction: This thesis aims to investigate how a small and young company can implement the management philosophy Lean. The thesis is designed as a literature study with two objectives. The first objective is to identify what Lean is and what its underlying tools, methods and principles are. LÄS MER

 2. 2. Affärsmodeller på den svenska bankmarknaden

  Master-uppsats, KTH/Entreprenörskap och Innovation; KTH/Entreprenörskap och Innovation

  Författare :Ellen Cronqvist; Fredrik Smed; [2016]
  Nyckelord :Bank business models; cluster analysis; banking supervision; credit institutions; Swedish banks; Bankers affärsmodeller; klusteranalys; bankövervakning; kreditinstitut; svenska banker;

  Sammanfattning : Den senaste finanskrisen har visat att det finns ett behov av ökad övervakning av aktörerna på den finansiella marknaden. Ett sätt att förbättra övervakningen är genom att öka förståelsen för företagens affärsmodeller. LÄS MER

 3. 3. HUR KAN LIVSMEDELSBUTIKER OMPRODUCERA SITT MATSVINN? : Hur kan svinnet inom frukt och grönt tillvaratas på ett lönsamt sätt?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Johanna Bergroth; Fredrik Smed; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Matsvinn förekommer i alla steg i produktionskedjan. En del av det onödiga matsvinnet uppkommer i livsmedelsbutikerna när en stor mängd ätbara livsmedel av olika anledningar slängs. LÄS MER