Sökning: "Fredrik Smeds"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Fredrik Smeds.

 1. 1. Variationer i svensk verbböjning : En korpusundersökning

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Fredrik Smeds; [2008]
  Nyckelord :verb inflection; grammar; Modern Swedish; corpus linguistics; language changes; dictionaries; verb; grammatik; modern svenska; nysvenska; nusvenska; korpuslingvistik; språkförändringar; SAOL;

  Sammanfattning :   Variationer i svensk verbböjning: En korpusundersökning (Fredrik Smeds, D-uppsats i Svenska språket, Karlstads universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk 2008). I uppsatsen undersöks svensk verbböjningsvariation från första hälften av 1800-talet till våra dagar dels genom studier av facklitteratur, ordböcker och ordlistor från skilda tider, dels genom att studera korpusar med skönlitteratur och brev skrivna av August Strindberg, äldre och yngre romaner samt dagstidningar från 1965–2004. LÄS MER

 2. 2. Adjective Comparison in Contemporary British English : A Corpus Study of More than One Hundred Adjectives

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Fredrik Smeds; [2007]
  Nyckelord :Adjective comparison; Present-day British English; Language change; Corpus study;

  Sammanfattning : There are mainly two ways of comparing adjectives in English: the analytic and the synthetic. The analytic way is to use more and most (for example difficult, more difficult, most difficult). The synthetic, or inflectional, way is to add the endings –er and –est (for instance fast, faster, fastest). LÄS MER

 3. 3. Integralekvationer

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik

  Författare :Fredrik Smeds; [2005]
  Nyckelord :Integralekvationer; Ivar Fredholm;

  Sammanfattning : Denna skrift är huvudsakligen en översättning av delar av kompendiet Integral Equations av Yury V. Shestopalov och Yury G. Smirnov (Karlstads universitet 2002), till vilken jag bifogat några egna exempel och en biografi över Ivar Fredholm. LÄS MER

 4. 4. Tiden, minnet, kriget och dess följder : Studier i Eyvind Johnsons verk, särskilt noveller

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Fredrik Smeds; [2004]
  Nyckelord :Eyvind Johnson; noveller;

  Sammanfattning : (Tiden, minnet, kriget och dess följder. Studier i Eyvind Johnsons verk, särskilt noveller. Fredrik Smeds, D-uppsats i Litteraturvetenskap, Karlstads universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, vt 2004.) Författaren undersöker berättartekniken i fyra av Eyvind Johnsons noveller om nutida krig och deras följder. LÄS MER

 5. 5. Minnets tematiska och berättartekniska funktion i Eyvind Johnsons roman Strändernas svall

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Fredrik Smeds; [2003]
  Nyckelord :Eyvind Johnson; Strändernas svall; minne;

  Sammanfattning : Minnets tematiska och berättartekniska funktion i Eyvind Johnsons roman Strändernas svall (Fredrik Smeds, C-uppsats i Litteraturvetenskap, Karlstads universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, vt 2003). Författaren redogör först för romanens handling och jämför kompositionen med den i Odysséen. LÄS MER