Sökning: "Fredrik Ståhl"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Fredrik Ståhl.

 1. 1. Konstruera och tillverka en CNC-fräs för trä- och polymermaterial

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Filip Alpsten; Emil Borglund Aspler; Lucas Björklund; Fredrik Karlsson; Kevin Ståhl; Jesper Leiulfsrud; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete syftar till att möjliggöra tillverkning av formar för komposittillverkningpå Chalmers genom att konstruera och tillverka en CNC-fräs för träochpolymermaterial. Arbetet har utförts på Institutionen för Tillämpad mekanik,Chalmers tekniska högskola. LÄS MER

 2. 2. Jord- och skogsbruksfastigheter : vad är accepterat avstånd vid fastighetsreglering?

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Fredrik Ståhl; [2016]
  Nyckelord :fastighetsbildning; arrondering; lämplighetsvillkor;

  Sammanfattning : With reallotment already existing property units can be changed. Reallotment is mainly used to improve property division in Sweden. The purpose of this study is to enlighten what the accepted distance is between farm and forestland lots within the same property when the estate is undergoing reallotment. LÄS MER

 3. 3. Ledtidsreduktion från ämnesmaterial till monterad värmeväxlare

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Anders Eklind; Jacob Johnsson; [2016]
  Nyckelord :Ledtidsreduktion; Lean; Six Sigma; DMAIC; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Ledtidsreduktion från ämnesmaterial till monterad värmeväxlare Författare: Anders Eklind & Jacob Johnsson Handledare: Jan‐Eric Ståhl, Professor vid Industriell produktion, Lunds tekniska högskola, Fredrik Schultheiss, Doktor vid Industriell produktion, Lunds Tekniska Högskola. Bakgrund: Orderingången för värmeväxlare ur kylsortimentet minskar idag med 15‐25 procent för varje extra veckas leveranstid över målbilden på 4 veckor. LÄS MER

 4. 4. Personalutbildning och lön – hänger det ihop? : En studie om sambandet mellan personalutbildning och lön med fokus på köns- och sektorsskillnader

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Fredrik Ståhl; [2013]
  Nyckelord :Personalutbildning; on-the-job training; humankapital; lön; sektor; kön; LNU.;

  Sammanfattning : Löneskillnader mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden är ett väl utforskat ämne i tidigare studier, såväl i Sverige som internationellt. Dessa studier utgår ofta ifrån att löneskillnaderna beror på olika investeringar i humankapital mellan kvinnor och män eller att vissa grupper utsätts för diskriminering på arbetsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. Sarbanes-Oxley : en studie i stora belopp och byråkratiska storheter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Ståhl; Gustav Algotsson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen är en till synes omväxlande bransch. Antingen är det mossiga gubbar i gröna solskärmar, eller mångmiljardskandaler och offentliga rättegångar. Denna uppsats fokuserar på det senare; eller snarare följderna av dem. LÄS MER