Sökning: "Fredrik Sundqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Fredrik Sundqvist.

 1. 1. Att skapa guldkant : En kvalitativ studie om medarbetarengagemang inom vård- och omsorg

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Terese Peteri; Fredrik Sundqvist; [2020]
  Nyckelord :Employee engagement; organizational and social work environment; selfdetermination theory; health care and social work; Medarbetarengagemang; organisatorisk och social arbetsmiljö; självbestämmandeteorin; vård och omsorgsarbete;

  Sammanfattning : Vård och omsorg är den största arbetsgruppen i Sverige och står även för den största andelen sjukdomsfall, främsta orsaken till sjukskrivningar inom vården är orsakade av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Syftet med studien var att undersöka medarbetarengagemang för personal inom vård och omsorgsarbete, som en del i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. LÄS MER

 2. 2. "Key to Life" - A study of how students perceive secondary education in the slums of Kibera

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Master of Science in Development Studies; Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Fredrik Sundqvist; [2015]
  Nyckelord :Individual perception; Education; Kibera; Urban slum; Human Capital; Human Rights; Community Building.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This is a study of high school students’ individual perception of education in the slum area of Kibera in Nairobi, Kenya. A fieldwork in Kibera was carried out between February and March of 2015 consisting of individual interviews and focus groups conducted with high school students. LÄS MER

 3. 3. Produktivitetsmätning : En fallstudie på Schunk Nordiska i Lenhovda

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alexander Sundqvist; Fredrik Johansson; [2013]
  Nyckelord :Produktivitetsmätning; produktivitetspotential; PPA-metoden; lönsamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En viktig del i företagens jakt efter att nå lönsamhet tenderar att vara mätning och förändring av produktiviteten. Om företag lyckats med uppdraget att höja produktiviteten i verksamheten, allt annat lika, kommer detta sammanfalla med att lönsamheten förändras positivt. LÄS MER

 4. 4. En ombyggd väg - Vad har hänt med Ystadvägen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Fredrik Sundqvist; [2013]
  Nyckelord :Social trygghet; trafiksäkerhet; attraktivitet; stadslikhet; oskyddade trafikanter; trafiksäkrad överfart; enkätundersökning; kvalitativ intervju; ombyggnation; Ystadvägen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ystadvägen i sydöstra Malmö har under lång tid varit en väg med stora problem. Mellan 2002 och 2008 skedde det 33 bilolyckor, i 28 utav olyckorna var cyklister eller fotgängare inblandade. Vidare har vägen även problematiserats av den sociala problematik som länge funnits i det angränsande området Seved. LÄS MER

 5. 5. Digital speldistribution - Om behovet av rekommendationer och riktlinjer inom

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Erik Toresson; Fredrik Sundqvist; [2011-09-07]
  Nyckelord :digital distribution; distribution; PC-spel; Dataspelsbranschen; GamersGate; spelmarknad; riktlinjer; rekommendationer; digitalisering; datorspel;

  Sammanfattning : Digital distribution för datorspel växer för varje år. Med tiden har fler och fler webbutikermed endast digitala produkter dykt upp, samtidigt som de gamla till en allt större del harbörjat erbjuda ett digitalt sortiment. Konsumenterna har med denna utveckling ett hav avolika typer av distributionsmöjligheter att välja bland. LÄS MER