Sökning: "Fredrik Svarén"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Fredrik Svarén.

 1. 1. Smärtbedömning inom ambulanssjukvården : en kvalitativ innehållsanalys av studieprotokoll kring innehållet i sjuksköterskans prehospitala smärtbedömning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johannes Johansson; Fredrik Svarén; [2019]
  Nyckelord :smärta; smärtbedömning; sjuksköterska; prehospitalt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att möta patienter med smärta är vanligt förekommande inom ambulanssjukvården. Det finns goda möjligheter för den prehospitala sjuksköterskan att i ett tidigt skede hjälpa patienten med omvårdnadsåtgärder för att undvika onödigt lidande. LÄS MER

 2. 2. Energy focus in the building process

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Fredrik Puhakka; Simon Lund; [2019]
  Nyckelord :Energy follow-ups; building process; BBR; responsibility and measurement; Energiuppföljningar; byggnadsprocessen; BBR; ansvar och mätningar;

  Sammanfattning : Residential buildings have served as homes for the humankind throughout the years and the energy focus is relatively new in comparison. The interest of the energy perspective has increased alongside with the stricter laws and goals in the European Union and the Swedish Building Board. LÄS MER

 3. 3. Sex och relationers betydelse i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Fredrik Brunnhage; Johanna Björk; [2018]
  Nyckelord :samhällskunskap; sex och samlevnad; religionskunskap; ämnesintegrerat; ämnesövergripande.;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt vill vi klarlägga varför sex och samlevnad behövs i skolan idag. I det offentliga rummet sker det viktiga diskussioner om undervisningen om sex och samlevnad. LÄS MER

 4. 4. Jag blir lugnare och kan tänka bättre : En undersökning om elevers och lärares beskrivna upplevelser om effekter av fysisk aktivitet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Niklas Bonath; Fredrik Larsson; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; upplevelser; iscensättning; fysiologiska faktorer; koncentration; skola;

  Sammanfattning : Inledning: Med inspiration från vår tidigare kunskapsöversikt: Fysiskt aktiva barn: Bättre i matematik, och andra inspirationskällor som Bunkefloprojektet, WHO, egna erfarenheter från VFU- perioder och den rådande debatten som finns idag om huruvida fysisk aktivitet har någon effekt på elevers skolprestationer, har vi gjort en undersökning som belyser elevers och lärares utsagor om hur de själva upplever effekterna av fysisk aktivitet. Studiens syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på hur elever beskriver sina upplevelser om sitt eget lärande i direkt anslutning till att de varit fysiskt aktiva. LÄS MER

 5. 5. Enkätundersökning om studenters resvanor på KTH : Vad kan göras för att främja cyklande på och till KTH Campus Valhallavägen?

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Axel Björling; Fredrik Hillesöy; [2018]
  Nyckelord :Cycling; Survey; Student; KTH; Cykling; Enkätundersökning; Student; KTH;

  Sammanfattning : Abstract This report is a part of the project Pre-study on a proactive and integrative cycling strategy for KTH. A survey about the travel habits of KTH students to and from campus was done in collaboration with Nils Brown, employee at the SEED-institution at KTH. The results from the survey are presented in this report. LÄS MER