Sökning: "Fredrik Toresson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Fredrik Toresson.

 1. 1. Digital speldistribution - Om behovet av rekommendationer och riktlinjer inom

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Erik Toresson; Fredrik Sundqvist; [2011-09-07]
  Nyckelord :digital distribution; distribution; PC-spel; Dataspelsbranschen; GamersGate; spelmarknad; riktlinjer; rekommendationer; digitalisering; datorspel;

  Sammanfattning : Digital distribution för datorspel växer för varje år. Med tiden har fler och fler webbutikermed endast digitala produkter dykt upp, samtidigt som de gamla till en allt större del harbörjat erbjuda ett digitalt sortiment. Konsumenterna har med denna utveckling ett hav avolika typer av distributionsmöjligheter att välja bland. LÄS MER

 2. 2. En sublim odyssé : En studie av 2001: A Space Odyssey och det sublima

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Toresson; [2006]
  Nyckelord :det sublima; filmisk sublimitet; 2001: A Space Odyssey; Longinos; Burke; Kant; Lyotard; Kubrick; neoformalism;

  Sammanfattning : Studien undersöker det sublima i Stanley Kubricks rymdepos från 1968. Främst behandlas den estetiska dimensionen av begreppet men av stort intresse är också huruvida filmmediet rymmer en mediespecifik sublimitet. LÄS MER

 3. 3. Tidig Ozu / Sen Ozu : En jämförande stilanalys av A Story of Floating Weeds och Floating Weeds

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Toresson; [2005]
  Nyckelord :Yasujiro Ozu; Neoformalism; David Bordwell; Kristin Thompson; Donald Richie; A Story of Floating Weeds; Ukigasa Monogatari; Floating Weeds; Ukigasa.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att jämföra ett av Ozus tidigare verk stumfilmen A STORY OF FLOATING WEEDS (1934) med ett senare, färg- och ljudfilmen FLOATING WEEDS (1959). Hur skiljer sig dessa åt stilistiskt, vad förenar dem, vad följer t ex av närvaron av färg och ljud i den senare och avsaknaden av desamma i den tidigare filmen. LÄS MER